Het Vlaamse Dierenwelzijnsfonds heeft een gift gekregen van bijna 1,3 miljoen euro. De schenking is afkomstig van een 62-jarige vrouw uit Lubbeek. In haar testament was opgenomen dat haar nalatenschap volledig ten goede moest komen aan het dierenwelzijnsfonds.

1,3 miljoen euro
Foto: publiek domein

De erfenis van 1,3 miljoen euro is twee keer zo groot als het bedrag dat het Vlaams Dierenwelzijnsfonds normaal gesproken per jaar aan giften en andere gelden ontvangt. Met het geld ondersteunt het Vlaams Dierenwelzijnsfonds asielen, de opvang van inbeslaggenomen dieren die mishandeld of verwaarloosd zijn en de ondersteuning van de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn.

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts laat weten dat deze gift hem echt blij maakt en dat hij hoopt dat mensen bij een erfenis steeds meer aan dierenwelzijnsorganisaties zullen denken. Van de erfenis van 1,3 miljoen euro moet nog wel de erfbelasting worden afgetrokken, maar zelfs dan is het bedrag dat overblijft nog dubbel zo groot als het bedrag dat het dierenwelzijnsfonds vorig jaar aan inkomsten heeft ontvangen (€ 580.000 in 2017).

Bron: HLN.be ©AnimalsToday Lianne Raat