De Raad van State heeft beslist dat de provincie Gelderland de kaarten van de jachtvelden op de Veluwe openbaar moet maken naar aanleiding van een procedure gestart door de Stichting Faunabescherming. De Faunabescherming wil indien nodig, controleren of de jacht wel volgens de regels verloopt.

Veluwe - jachtkaarten
Veluwe | Foto: “Daniel” via Compfight cc

De provincie weigerde de informatie openbaar te maken, uit angst voor acties van dierenactivisten. Zij leverde zelfs een geheim stuk aan, wat de zaak zou moeten onderbouwen. de rechter weigerde dit echter geheim te houden, wat resulteerde in terugtrekking van het document.

De uitspraak van de rechtbank werd met de beslissing van de Raad van State bevestigd. Er is op basis van de openbare gegevens van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst geen reden om aan te nemen dat op grond van de vrijgeving van de kaarten gewelddadige acties zouden kunnen worden ondernomen. Er is geen reden tot geheimhouding.

Tegen het besluit is geen hoger beroep mogelijk.

“We verwachten dan ook dat de provincie ons snel de kaarten geeft”, aldus de woordvoerder van de Faunabescherming.

Recentelijk heeft het college van de provincie Gelderland besloten dat er wederom op de edelherten rond Eddel en Elspeet mag worden gejaagd, omdat er te veel zouden zijn. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob Van Dijk van de provincie is onmiddellijk ingrijpen nodig om schade aan de landbouw te voorkomen.

PiepVandaag.nl startte een petitie, die is nog steeds te tekenen!

Bron: ND.nl & Boerderij.nl ©PiepVandaag.nl