Op aanstaande donderdagavond 23 december wordt vlak voor kerst de achtste Vredesdienst voor dieren georganiseerd, een bijzonder initiatief van dominee Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp en Diervriendelijk Nederland. In totaal ondersteunen 27 dierenbelangenorganisaties de Vredesdienst voor dieren die op 23 december om 19.30 uur gehouden wordt in de Nassaukerk in Amsterdam en via een livestream te volgen is. De Vredesdienst voor dieren heeft geen religieus karakter.

Vredesdienst voor dieren
Vredesdienst voor dieren via livestream te volgen op 23 december | Foto: Pixabay

Vanwege corona is er dit jaar geen volle kerk met bezoekers, maar wel de kans om via livestream een veel groter publiek te bereiken en zo mensen op te roepen om Kerst – het feest van de vrede – vleesloos te vieren en ons te bezinnen op onze omgang met dieren juist in deze coronatijd. Met Kerst worden er weer veel dierlijke producten gegeten. Vrijwel steeds vlees van dieren die niets van de vrede hebben geproefd, dieren uit de bio-industrie. Of van dieren, speciaal voor het kerstdiner door schietgrage jagers om het leven gebracht. Of van vissen die na een langzame verstikkingsdood op het bord van de feestvierders belanden.

Het wordt hoog tijd dat de aandacht van de overheid verlegd gaat worden naar de oorzaak van het ontstaan van pandemieën zoals corona: de manier waarop wij met andere dieren omgaan. Ruim 700 miljoen dieren per jaar lijden in Nederland ernstig doordat ze in de industrie onder dieronwaardige omstandigheden gehouden worden om gruwelijk in het slachthuis te eindigen voor de lekkere trek op het bord. Iets wat vandaag de dag bovendien ook nog eens volstrekt onnodig is omdat er voldoende overheerlijke plantaardige volwaardige alternatieven te consumeren zijn.

kerstboom
Foto: Comité Dierennoodhulp

Bijzondere mensen als Volkskrant-redacteur/columnist Jean-Pierre Geelen, Lisette Kreischer, Ann De Greef, Scarlett (9) en Ella (15) als sprekers op Vredesdienst voor dieren. Evenals als voorgaande jaren toen onder andere Janine Abbring en Annemiek Schrijver boeiende toespraken hielden en zich uitspraken tegen de weerzinwekkende manier waarop dieren in Nederland worden uitgebuit en gedood, zijn er ook dit jaar weer bijzondere sprekers.

Zoals Jean Pierre Geelen; schrijver, redacteur en columnist van o.a. De Volkskrant, Lisette Kreischer bekend o.a. als co-founder van The Dutch Weed Burger en de meerdere kookboeken die zij op haar naam heeft staan en Ann de Greef medeoprichtster van de grootste dierenbelangenorganisatie in België: GAIA. Omdat het belangrijk is dat kinderen hun stem kunnen laten horen zullen Scarlett (9) en Ella (15) hun kerstboodschap uitspreken.

Ruim voor kerst verspreiden de organisatoren van de Vredesdienst namens alle deelnemende dierenorganisaties de kerstboodschap die kinderen op de Vredesdienst voor dieren uitspraken.

Kerstcollecte voor Sam en haar kinderen

Inmiddels is het een traditie geworden om op de Vredesdienst voor dieren te collecteren voor een passend dierendoel. Dit jaar zamelt de Vredesdienst voor dieren geld in voor Sam en haar kinderen. Sam is een 9-jaar oud getraumatiseerd moedervarken uit de industrie. Ze werd eind februari 2021 zwanger uit de industrie gered. In negen jaar tijd kreeg ze al 240 biggen, als varken in de industrie. Haar laatste nest heeft ze in vrijheid bij stichting Melief mogen bouwen met stro. Ze heeft daar voor het eerst frisse lucht opgesnoven en is op 16 maart 2021 bevallen van 11 gezonde biggen. Voor het eerst mocht Sam stram als ze was echt moeder zijn en voor haar nakomelingen zorgen. Wie Sam en haar kinderen wil steunen kan zijn kerstgift storten op rekeningnummer NL48TRIO0212171445 (BIC: TRIONL2U) ten name van Stichting Melief te Rotterdam onder vermelding van ‘Kerstgift Sam’.

Sam heeft het geluk gehad dat ze gered is uit de vee-industrie | Foto: Lisette Kreischer voor House of Animals

Programma & livestream

Vredesdienst voor dieren
Foto: Vredesdienst.nl

Vredesdienst voor dieren

De Vredesdienst voor dieren wordt mogelijk gemaakt door Ds. Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp, Diervriendelijk Nederland, en wordt ondersteund door Faunabescherming, Vissenbescherming, Sea First Foundation, Varkens in Nood, Bont voor Dieren, GAIA, Dier&Recht, Fauna4Life, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Stichting Dierenopvang Savanah, Stichting Dierennood, Animal Rights, Red een Legkip, Stichting KonijnenBelangen, Caring Vets, Plenty Food Nederland, Stichting Wings for Animals, Rechten voor al wat leeft, Konijn in Nood, Animal Earth, Dierenrechten Alliantie, Stichting de Nobele Hoeve, Koeienrusthuis De Leemweg, House of Animals en Stichting Melief.

Bron:

©AnimalsToday.nl