Uit diverse delen van het land zijn meldingen gekomen over wilde en tamme konijnen die overleden zijn door de zeer besmettelijke virusziekte VHD. Het gaat hierbij waarschijnlijk om een variant van het tot nu toe bekende virus, waartegen het bestaande vaccin geen bescherming biedt.

VHD
Wilde konijnen | Foto: Worm That Turned/Wikimedia

VHD (Viral Hemorrhagic Disease) wordt ook wel RHD genoemd (Rabbit Hemorrhagic Disease) of VHS (Viraal Hemorragisch Syndroom). Het is een zeer besmettelijke ziekte die zich verspreidt door contact tussen konijnen onderling, via uitwerpselen, urine, voedsel, water, de behuizing en stekende insecten. Ook mensen kunnen het virus makkelijk doorgeven via handen of schoeisel. Andere (knaag)dieren en mensen zijn ongevoelig voor het virus. De ziekte werd voor het eerst in China en in 1990 ook aangetoond in België. De afgelopen jaren is VHD verantwoordelijk voor een toenemende sterfte onder wilde konijnen. In 2004 was er nog maar 30 procent over van de Nederlandse konijnenpopulatie uit 1994 (Wikipedia).

Eenmaal in aanraking gekomen met het virus kan een konijn al binnen 1 tot 2 dagen komen te overlijden. Een besmetting is soms herkenbaar aan benauwdheid en bloedingen, maar vaak is er ook niets aan het konijn te zien voordat het sterft. Tot nu toe kwamen er meldingen over dode konijnen binnen uit Utrecht, Nijmegen en Groningen.

Variant
Tegen het ‘normale’ virus (RDH1) is een vaccin beschikbaar waarmee tamme konijnen jaarlijks ingeënt moeten worden, maar dat blijkt tot op heden niet te werken. Het vermoeden bestaat dan ook dat er sprake is van een nieuwe variant van het virus, zo meldt de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, na onderzoek van een aantal overleden dieren. Bij het nieuwe virus duurt het iets langer eer het konijn overlijdt, waardoor het risico op verdere verspreiding groter is. Volgende week verwacht de faculteit meer te weten over de huidige virusvariant.

Voorkomen
De faculteit Diergeneeskunde heeft op zijn website een groot aantal tips en aanbevelingen staan voor zowel particulieren als voor konijnenopvangorganisaties en dierenambulances. Het in acht nemen van regels voor hygiëne is erg belangrijk, zoals het wassen van de handen. Ook geldt het advies om op dit moment de konijnen geen voedsel te geven dat van buiten komt, zoals gras. In bepaalde gevallen geldt het advies om bij verdachte situaties geen nieuwe dieren op te nemen of te vervoeren. Konijnenbezitters die geconfronteerd worden met een plotseling overleden dier krijgen het dringende verzoek om dat te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).

Klik hier voor de adviezen van de faculteit Diergeneeskunde bestemd voor iedereen die privé of beroepsmatig te maken heeft met konijnen.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel