De nationale overheid wil niet meebetalen aan de opvang van inheemse hulpbehoevende wilde dieren. Opvangcentra moeten putten uit particuliere potjes. 

Egeltjes - dierenopvang
Opvang van inheemse wilde dieren zoals egeltjes bijvoorbeeld | Foto: Vera Buhl (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Dat schrijft Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, in een brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Diverse opvangcentra in deze provincie worstelden met gebrek aan geld en mankracht, nadat het rijk de kwaliteitsregels had aangescherpt. En dat riep de vraag op: is deze opvang eigenlijk een nationale of een provinciale kwestie?

Dijksma geeft nu aan dat zij voor de landelijke overheid in elk geval geen taak ziet weggelegd. Het opvangen van dieren komt tegemoet aan een menselijke behoefte, zo zegt ze, maar is voor het behoud van diersoorten niet noodzakelijk. De wet verplicht haar dan ook niet tot het opvangen van hulpbehoevende beesten:

“Deze zouden in het wild immers niet overleven, en dat is een natuurlijk selectieproces in de natuur.”

Provincie Brabant zelf besloot eind 2012 om in elk geval drie jaar geld vrij te maken voor de opvang, maar de staatssecretaris ziet geen reden waarom het rijk dat voorbeeld zou volgen:

“Aangezien het gaat om een maatschappelijke behoefte, zou financiering van de opvang via particuliere middelen mogelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld via sponsoring door bedrijven of via particuliere donoren.”

Bron: Rijksoverheid.nl ©PiepVandaag.nl Rik Peters