In Brazilië zijn in het Amazonegebied maar liefst vijftien nieuwe vogelsoorten ontdekt. Volgens ornitholoog Luis Fabio gaat het om de grootste Braziliaanse, ornithologische ontdekking in meer dan 140 jaar. De vogels zijn ontdekt door hun zang die nog nooit eerder was opgetekend.

Amazonegebied - vijftien nieuwe vogelsoorten
Foto: Wakx via Compfight cc

Wereldwijd worden er doorgaans jaarlijks drie of vier nieuwe vogelsoorten beschreven.  Het is zeer uitzonderlijk dat er nu vijftien zijn gevonden.

“Het bewijst de rijkdom van de biodiversiteit in de Amazone en de noodzaak om die te beschermen”, aldus Fabio.

Een aantal van de nieuw ontdekte soorten leven in het oosten van het Amazonegebied. Hun leefgebied is zeer beperkt en wordt door ontbossing bedreigd.

Bron: AD.nl ©PiepVandaag.nl