De vooruitstrevende Ivory Act, waar men al sinds 2018 in het Verenigd Koninkrijk aan werkt, wordt mogelijk uitgebreid met meer diersoorten dan verwacht. Zo wil het land een goed voorbeeld afgeven aan de rest van de wereld en korte metten maken met stropers en handelaren.

slagtanden
Britse regering wil dieren met slagtanden beter beschermen | Foto: publiek domein

Minder ivoor, meer dierenlevens redden

Op 3 april 2018 werd de eerste hand gelegd aan de wet die ervoor moet zorgen dat er in het Verenigd Koninkrijk geen ivoor meer verhandeld mag worden. Tijdens het opzetten van deze wet werd er uitsluitend over olifanten en hun slagtanden gesproken. Nu, drie jaar later, wil men meer diersoorten beschermen. Olifanten zijn tenslotte niet de enige dieren in het dierenrijk die slagtanden of ivoor aan of in hun lichaam hebben. Dit is de reden dat de Britse regering open staat voor het aanvullen van de lijst van dieren die onder de Ivory Act zou moeten vallen. Mark Jones, beleid bestuurder bij de Born Free Foundation, vertelt:

“Door alleen te focussen op de handel in olifantenivoor, zouden andere diersoorten kunnen lijden als ivoorhandelaren en consumenten overgaan op alternatieven. Door deze stap te zetten, kan het Verenigd Koninkrijk een duidelijk signaal afgeven aan de rest van de wereld dat het in de 21e eeuw niet acceptabel is om dieren te doden om lichaamsdelen uit hun lijf te snijden.”

Pril begin

De plannen voor de wet staan nog in de kinderschoenen en deze kan nog verschillende vormen aannemen. De eerste vorm van de wet houdt in dat er niks verandert en alleen olifanten beschermd blijven. Bij optie twee worden nijlpaarden opgenomen in de wet en bij optie drie worden de nijlpaard, narwal, orka, potvis en walrus toegevoegd aan de beschermingslijst. Als de laatste optie wordt gekozen zal het voor stropers en handelaren bijna onmogelijk worden om ivoor te verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor zal het doden van deze dieren flink afnemen, wat dringend nodig is. In zeven jaar tijd is de populatie van de savanneolifant door het stropen voor ivoor namelijk met 30 procent afgenomen. Hetzelfde dreigt te gebeuren voor nijlpaarden, narwallen en walrussen, terwijl orka’s en potvissen worden gedood voor hun tanden. Britse premier Boris Johnson heeft aangekondigd om 220 miljoen pond vrij te maken voor het beschermen van wilde dieren tegen de illegale handel.

De Ivory Act

De Ivory Act die het Verenigd Koninkrijk nu aan het ontwikkelen is, is één van de strengste wetten tegen ivoor ter wereld. Deze wet is nog niet in werking getreden, maar wordt hoogstwaarschijnlijk snel geldig verklaard. Hierin staat dat er geen goederen met ivoor mogen verhandeld of gekocht worden. Er zijn daarnaast kleine uitzonderingen waarbij dit nog wel is toegestaan. Museums mogen onder strikte voorwaarden en met een licentie items met ivoor verkopen aan andere musea of kopen voor een collectie die zij tentoonstellen. Muziekinstrumenten die voor 1975 gemaakt zijn en minder dan 20 procent aan ivoor bezitten, mogen ook verhandeld worden. Daarnaast is iedereen die een product met ivoor bezit verplicht om een licentie te hebben waarin staat welke componenten er in het item zitten. Verder geeft deze wet politie en andere wetbeschermers het recht om personen en transportmiddelen te onderzoeken. Zij zijn dan ook bevoegd om documenten op te vragen en objecten in beslag te nemen wanneer het blijkt dat de voorwerpen illegaal zijn verkregen. Met een huiszoekingsbevel mogen ze tevens een huis binnentreden en onderzoeken. De maximale straf voor het in bezit hebben van ivoor staat nu op een ongelimiteerde boete en tot wel vijf jaar cel.

https://twitter.com/CBTHunting/status/1419317716410851331

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Maury Senden