Gisteren heeft de Convention on International Trade in Endangered Species, oftewel CITES, handelssancties tegen Mexico ingesteld omdat dit land er niet in slaagt de illegale visserij onder controle te krijgen. Het voortbestaan van soorten als de totoaba en de vaquita worden namelijk ernstig in gevaar gebracht door de illegale visserij. De maatregelen verbieden de meeste landen om vanaf nu geen commerciële handel meer met Mexico te voeren in soorten die op de CITES-lijst staan.

Illegale visserij
Foto: publiek domein

De vaquita is een ernstig bedreigde bruinvis. De vis raakt vaak verstrikt in illegale netten en verdrinkt dan. De netten worden gebruikt voor de vangst van garnalen en vis.. CITES verbiedt al een tijd internationale commerciële handel in zowel vaquita als totoaba. De totoaba is beschermd door de Mexicaanse wet maar wordt nog vaak illegaal gevangen. Vanuit Azië is er namelijk een grote vraag naar de vissoort vanwege de vermeende werking voor traditionele medicijnen. Beide soorten leven alleen in de Golf van Californië. Wetenschappers schatten het aantal vaquita’s op iets meer dan 10.

Handel totoaba in Mexico goedgekeurd: fatale klap voor laatste vaquita’s?

Actieplan

In november 2022 heeft CITES Mexico de opdracht gegeven om voor 28 februari met een uitgebreid actieplan voor beide soorten te komen. De regering moest meer toezicht houden op ingestelde kieuwnetvrije zones. Ook werd gevraagdom ervoor te zorgen dat vaartuigen zonder vergunning niet varen waar een visverbod geldt. Mexico heeft de termijn gehaald, maar het actieplan schoot tekort. DJ Schubert, wildlife bioloog bij het Animal Welfare Institute zegt in een verklaring:

“De regering van Mexico kan alleen zichzelf de schuld geven van deze lang verwachte sancties. Aangezien meerdere regeringen op schandelijke wijze hebben nagelaten de vaquita, de enige inheemse walvisachtige van het land, te beschermen”.

Mexico als exporteur

Uit de CITES-databank blijkt dat Mexico een belangrijke exporteur is van wilde dieren die dienen als exotische huisdieren, waaronder levende hagedissen of tarantula’s, maar ook van producten zoals reptielenhuiden en vogelveren. De sancties betekenen dat de meeste landen Mexico’s documentatie voor de uitvoer van wilde dieren niet meer als geldig zullen beschouwen. Sarah Uhlemann, internationaal programmadirecteur van de non-profit milieuorganisatie Center for Biological Diversity zegt:

“Het is een vrij zware straf, maar we hebben het over het uitsterven van een diersoort, dus dat is gerechtvaardigd”.

Rand van uitsterven

Volgens Ivonne Higuero, secretaris-generaal van CITES, moeten de vissers uiteindelijk stoppen met het betreden van het zero-tolerance gebied. Dit is een gebied van ongeveer 200 vierkante kilometer waar geen vissersboten mogen komen om zo de vaquita beter te kunnen beschermen. Toch blijft de illegale visserij in  het zero-tolerance gebied doorgaan, waardoor de diersoort tot de rand van uitsterven wordt geduwd.

Sancties

De ingestelde sancties blijven daarom ook van kracht zolang CITES nog geen gewijzigd actieplan heeft ontvangen. Mexico zegt de kwestie zo snel mogelijk te willen oplossen. Momenteel zijn er dertig andere landen onderworpen aan sancties in het kader van het 50 jaar oude CITES-verdrag. Voor sommige landen, zoals Mexico, geldt een verbod op alle handel. Voor andere landen gelden soms strengere beperkingen voor de handel in bepaalde producten van in het wild levende dieren en planten.

Bron:

  • World Animal News

©AnimalsToday.nl Daan de Boer