Onderzoek naar vlinders laat zien dat we in Nederland momenteel te maken hebben met een “ware vlinderexplosie”, zo meldt de Vlinderstichting. De hoeveelheid vlinders van met name de niet bedreigde vlindersoorten is in korte tijd flink omhooggeschoten. De verklaring hiervoor ligt bij het vochtige voorjaar en het zonnige weer van dit moment. Hierdoor kregen de planten waar de rupsen van eten de kans om flink te groeien, waardoor veel rupsen zich konden ontwikkelen tot vlinder.

vlinderexplosie
Vochtig en warm weer leidt tot ‘vlinderexplosie’ | Foto: Pixabay

De jaarlijkse vlindertelling begint altijd in juli. De eerste twee weken van juli 2021 werden er nog weinig vlinders waargenomen. “Regelmatig werden er maar één of twee vlinders gezien”, aldus de Vlinderstichting. Maar vanaf het weekend van 17 en 18 juli ligt het aantal vlinders dat wordt gemeld aanzienlijk hoger.

Vooral een aantal tuinvlinders komt nu massaal uit de pop, zoals klein koolwitje, atalanta, gehakkelde aurelia en boomblauwtje. Waar de atalanta in vorige jaren nog gemiddeld één keer per telling over duizend meter werd geteld, is dat nu opgelopen tot zes keer.

Of de weersomstandigheden ook een positief effect hebben op zeldzamere soorten die sterker bedreigd zijn, moet nog blijken. Zo vliegen de heivlinder en kommavlinder pas in de loop van augustus uit. Vooral de vlinders van de heide hebben het slecht gehad de voorbije jaren, dus het zou fantastisch zijn als ook zij kunnen profiteren van de vochtigere omstandigheden.

Vlinders in Nederland

In Nederland leven meer dan 2400 verschillende vlindersoorten, waarvan ongeveer vijftig dagvlinders die, zoals de naam al aangeeft, overdag vliegen. De rest zijn nachtvlinders en micro-vlinders (heel kleine vlindertjes). Pas als de lichaamstemperatuur van de dagvlinder minimaal 20 graden heeft bereikt (30 is nog beter), kan hij vliegen. Op een zonnige warme dag is dat geen probleem: door met zijn vleugels wijduit te gaan zitten, vangt de vlinder zoveel mogelijk zonnewarmte op. Hierdoor kun je vlinders vaak vinden in de beschutting van struiken, heggen, houtwallen of bosranden, waar het uit de wind flink warm kan worden. Op koude en bewolkte dagen houden ze zich schuil.

Helaas zijn er inmiddels al zeventien vlindersoorten verdwenen uit Nederland. Dit komt onder andere doordat hun leefgebieden aangetast zijn. In het dichtbevolkte Nederland is nog maar weinig ruimte over voor vlinders.

Hoe kan ik vlinders helpen?

De tuinvlindertelling liep van 3 tot en met 25 juli. Naast het doorgeven van vlinder waarnemingen vanuit je eigen tuin, zijn er gelukkig nog meer manieren waarop je de vlinders van Nederland kan helpen. De Vlinderstichting geeft op haar website verschillende tips om met tuinieren rekening te houden met vlinders. Het belangrijkste: niet te vaak en gefaseerd maaien. Daarnaast is het goed om veel verschillende nectarplanten in de tuin te hebben. Zo zorgen de verschillende bloeitijden er samen voor dat het hele vlinderseizoen nectar beschikbaar is. De Vlinderstichting heeft op haar website een lijst samengesteld met de beste, lang bloeiende planten, die overigens ook goed zijn voor bijen en andere insecten.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Meia van der Zee