Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft verklaard zich niet te bemoeien met het besluit van de Gedeputeerde Staten van Gelderland om edelherten vervroegd af te laten schieten.

Edelhert - Dijksma
Edelhert | Foto: bzd1 via Compfight cc

“De Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn verantwoordelijk voor de adequate bestrijding van schade door de herten. Het is dus niet de vervroegde opening van het jachtseizoen. Ik begrijp de zorg om de situatie die ontstaat door het vervroegen van de afschotperiode.”

Natuurbeschermingsorganisaties hebben gewezen op het feit dat er nu hoogdrachtige hindes rondlopen op de Veluwe. Dijksma’s reactie hierop:

“De mogelijkheid dat door vervroeging van de afschotperiode op de Veluwe drachtige herten worden geschoten, lijkt niet op voorhand uit te sluiten. De draagtijd van het edelhert loopt echter tot mei en juni. Herten die nog niet geworpen hebben zijn nu dus hoogdrachtig. Dat is zichtbaar. Jagers zullen dergelijke hoogdrachtige herten kunnen herkennen. Het schieten van drachtige herten gaat in tegen de weidelijkheidsregels die de jagers hanteren voor een goede en betamelijke uitvoering van hun vak.”

Zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap hebben gezegd het besluit niet te begrijpen noch tot uitvoering te willen brengen. De organisaties hebben hun twijfels bij de nieuwe telmethode en weigeren kerngezonde dieren te doden.

Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer wijst tevens op het feit dat ondanks eventuele problemen de dieren ook een zeer belangrijke bijdrage aan de Gelderse economie leveren. Ze trekken veel toeristen en dat brengt jaarlijks ruim €534 miljoen op.

PiepVandaag.nl is een petitie gestart tegen de plannen van de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Teken ook!

Bron: Veluws Dagblad ©PiepVandaag.nl