Foto: SoA architectes

De schatting is dat in 2050, 80% van de wereldbevolking zal leven in stedelijke gebieden (op dit moment is dit 60%). Ook wordt geschat dat de wereldbevolking dan 9,2 miljard zal zijn. Volgens deskundigen zal hierdoor te weinig land over zijn met betrekking tot landbouw. Dit zal leiden tot mogelijk ernstige gevolgen als hongersnood en ecologische catastrofes.

De oplossing zou volgens Dr. Dickson Despommier, een professor van de volksgezondheid en microbiologie aan de Columbia University, kunnen zijn het invoeren van verticale landbouw – landbouw in wolkenkrabbers, enkele tientallen verdiepingen hoog. Hij ontwikkelde dit idee met bijdragen van zijn studenten.  Dr. Dickson beweert dat verticale boerderijen meer kunnen doen dan alleen maar toekomstige voedseltekorten oplossen. Op deze manier zou, naast verhoging van de levensstandaard in de ontwikkelingslanden en het voedseltransport in combinatie met afval, ook de opwarming van de aarde worden tegengegaan. Verticale landbouw is een zeer reële mogelijkheid voor de toekomst.

De sleutel tot verticale landbouw is ruimte. Vertical Farm Project, onder leiding van Dr. Despommier, beweert dat een overdekte hectare van de landbouw gelijk is aan 4 tot 6 hectare outdoor. Om deze bewering te staven heeft men een boerderij omgezet in een overdekte hydrocultuurboerderij waar aardbeien groeien in stapels (dus verticaal). Het resultaat is dat hier nu het equivalent van 30 hectare aan aardbeien groeit in slechts één hectare.

Door het omzetten van “horizontale landbouw” in verticale landbouw, zou de mensheid zich nooit meer zorgen hoeven maken over een tekort aan landbouwgrond. Doordat dit binnenshuis plaatsvindt, kunnen gewassen het gehele jaar verbouwd worden, vrij van zorgen over slecht weer, droogte of natuurrampen. Als het gebouw verzegeld en zorgvuldig gecontroleerd wordt, zou er geen behoefte aan pesticiden zijn om invasieve insecten of parasieten te doden waarmee een bijzonder verwoestend probleem in de derde wereld wordt geëlimineerd. Alle voedsel zou biologisch worden geteeld zonder kunstmest en vrij van de ziekte. Daarbij zouden er bij verticale boeren bovendien geen zorgen zijn over conflicten over land, water en andere natuurlijke middelen, noch met genetisch gemodificeerde levensmiddelen, ongewenste stammen van planten of kampen met zwervende dieren.

De verticale landbouw moet zich ontwikkelen in stedelijke gebieden, daar waar het grootste deel van de bevolking zal wonen. Omdat verticale boerderijen zouden bestaan ​​in de gemeenschappen die ze bedienen, kunnen zelfs gewasselecties worden aangepast aan de lokale gemeenschap. Hierdoor zal de landbouw steeds meer in een gesloten systeem worden verbouwd, vervoerd en gegeten net als de afvalproductie. In veel grote steden, waar bijna alle voedsel wordt ingevlogen of per vrachtwagen wordt getransporteerd naar verschillende landen en binnenlandse bedrijven, zou dit de manier van landbouw zijn om de gegenereerde milieuvervuiling te elimineren.

Misschien wel het meest verleidelijke voordeel: land dat is gebruikt voor horizontale landbouw kan weer bossen. Het resultaat zou een groot tegenwicht tegen opwarming van de aarde zijn. Ontboste gebieden kunnen groeien naar hun natuurlijke staat waardoor CO2 in de atmosfeer wordt verminderd. Naast het aanvullen van plant- en diersoorten zouden er prachtige parken en bossen ontstaan voor recreatie en toerisme.

Tenslotte: in Amsterdam alleen staat in november 2011 maar liefst 2 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Hier zouden experimenten met verticale landbouw kunnen worden ontwikkeld.

Bron: How Stuff Works