Animal Rights dient bezwaar in tegen de uitbreiding van een megastal voor vleeskuikens in de Hernestraat in Tielt. Het gaat om de bouw van twee nieuwe stallen waarin 184.000 vleeskuikens opgesloten zouden worden.

megakippenstal
Dien bezwaar in tegen uitbreiding Tieltse megakippenstal | Foto: Pixabay

Campagnecoördinator Els Van Campenhout vindt het onaanvaardbaar dat deze stallen nog steeds gebouwd worden:

“Het is absoluut niet meer van deze tijd om dieren op te sluiten en uit te buiten. Als we écht willen investeren in de toekomst en in de gezondheid van dieren, mensen en onze planeet, moeten boeren mee inzetten op plantaardige alternatieven.”

184.000 kuikens zien nooit daglicht

Het veebedrijf in Tielt wil met de uitbreiding het aantal kuikens opvoeren van 84.500 naar 184.000 vleeskuikens. Nog tot en met 1 november kunnen bezwaarbrieven ingediend worden bij de gemeente Tielt en Provincie West-Vlaanderen.  Animal Rights dient bezwaar in en roept op om massaal bezwaarschriften te sturen die gericht zijn aan zowel de gemeente Tielt als de Provincie West-Vlaanderen. Dat kan je doen via deze link In de zoekbalk typ je ‘Tielt’ en dan kan je doorklikken naar ‘Van Vyncky S.: uitbreiding pluimveehouderij + actualisatie & hernieuwing’ en kan je een bezwaarschrift indienen.

Els Van Campenhout:

Deze dieren worden in gigantische stallen op industriële wijze op elkaar gepropt zonder ooit een greintje daglicht gezien te hebben. Na zes miserabele weken in de groezelige stallen worden de piepende kuikens naar het slachthuis gebracht, waar ze een verschrikkelijke dood sterven. Dit is compleet onethisch en onnodig.

Vlaams minister Demir geen voorstander

Nieuw Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, weigerde eerder deze maand al een vergunning voor een gelijkaardig pluimveebedrijf dat maar liefst 180.000 vleeskuikens wilde opsluiten. Demir gebruikte de volgende argumentatie:

“De mogelijke geurhinder, de effecten op de mens en het gebrek aan inpasbaarheid in het omliggende open landschap vormen de basis van deze beslissing.”

Bezwaarschrift Animal Rights

Hieronder kan je het bezwaarschrift lezen dat Animal Rights overmaakte aan de gemeente Tielt en Provincie West-Vlaanderen. Gebruik ons bezwaarschrift gerust als voorbeeld om je eigen brief op te stellen.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019096475

BEZWAARSCHRIFT Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Tielt, de omgevingsambtenaar van de gemeente Tielt en aan de Provincie West-Vlaanderen. Animal Rights dient dit bezwaarschrift in tegen de aanvraag van een milieuvergunning in Tielt, Hernestraat 1, OMV ref. OMV_2019096475 voor de verdere exploitatie en verandering door de uitbreiding van een pluimveebedrijf. Animal Rights VZW, onze medewerkers, onze vrijwilligers en onze medestanders dienen collectief bezwaar in tegen deze vergunningsaanvraag. Wij zijn fel gekant tegen dit project en vragen daarom om de omgevingsvergunning te weigeren op basis van onderstaande argumenten:

 1. Levende, voelende individuen opsluiten is onethisch
 2. Ammoniakuitstoot werkt klimaatverandering in de hand
 3. Vervuiling van intensieve veeteelt veel hoger dan gedacht
 4. Langdurige effecten op menselijke gezondheid, dieren en biodiversiteit
 5. Wetenschap roept massaal op minder vlees te eten
 6. Hoge risico’s volksgezondheid
 7. Geurhinder, geluidsoverlast en verhoogde CO2 uitstoot
 8. Tijd van dieren fokken loopt ten einde – de toekomst is plantaardig
 9. Dierenwelzijn
 10. Evacuatie moeilijk tot onmogelijk
 11. Intensieve veeteelt is niet duurzaam of diervriendelijk

1 Kippen zijn levende, voelende en gevoelige individuen. Het is onethisch om voelende wezens op te sluiten in megastallen waar ze bovendien geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen, nooit een greintje zonlicht zullen zien, frisse buitenlucht kunnen inademen of gras onder hun poten zouden kunnen voelen.

2 Kippenstallen zijn verantwoordelijk voor 7,5% van de ammoniakuitstoot in Vlaanderen. Het verdampt uit de kippenmest in de stallen en vindt de weg naar buiten via de ventilatiesystemen. Tot 40% van het fijn stof in Vlaanderen zou bestaat uit ammoniak. Ammoniak verzuurt de bodem, vervuilt de lucht en is een belangrijke bron van secundair fijn stof. Het is daarbovenop een van de drie voornaamste gassen die het broeikaseffect versterken en dus bijdragen aan klimaatopwarming.

3 De vervuiling van bijna alle kippenstallen wordt zwaar onderschat. Dat is aangetoond door documenten van de Vlaamse Landmaatschappij en onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en van de Universiteit van Wageningen. Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat de ammoniakuitstoot veel hoger ligt dan aanvankelijk gedacht. Vooral op plekken waar er veel intensieve veeteelt is, wordt er meer ammoniak en fijn stof in de lucht opgemeten dan op andere plekken. Bovendien worden de toegelaten waarden in die regio’s het vaakst overschreden.

4 Op locaties met industriële veeteelt, en dus veel dierlijke mest, komt veel ammoniak vrij. Langdurige blootstelling aan het gas kan leiden tot ernstige longziektes bij mensen. Maar ook de dieren, gewassen en de hele biodiversiteit rondom de boerderijen lijden hier ernstig onder.

5 Volgens wetenschappers moeten we minder vlees eten. In het licht van de overgang van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit kan niet worden verklaard dat men vandaag de dag de uitbouw van grootschalige pluimveefabrieken zou toestaan of zelfs maar overwegen.

6 De risico’s van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid zijn hoog. Het lijden van elk dier in dergelijke stresserende omstandigheden is niet alleen enorm, maar het betekent ook dat ziekten zich snel verspreiden. Bovendien is de kans reëel dat bij een uitbraak van een epidemie de besmetting ook overgedragen wordt naar de werknemers en de gemeenschap.

7 Bij de uitbouw van dergelijke stallen is er ook meer geurhinder en toename van geluidsoverlast. Bovendien zal de uitbouw het aantal grote vrachtwagenbewegingen rond dit bedrijf aanzienlijk doen toenemen. Aangezien de 184.000 vleeskuikens al op een leeftijd van zes weken naar het slachthuis gebracht worden, zullen er ook meer vrachtwagens in en rond Poppel rondrijden, wat opnieuw voor een verhoogde uitstoot zorgt van CO₂

8 We moeten beseffen dat de tijd van het fokken van dieren ten einde loopt en op een intelligente, ethische en morele manier reageren op deze verzoeken om stallen verder uit te bouwen. Het is in niemands belang om hiermee door te gaan, en vooral niet in dat van de dieren en het milieu. Wie mee wil evolueren moet niet investeren in grotere stallen, maar in dier- en milieuvriendelijke, plantaardige alternatieven die bovendien ook nog eens beter zijn voor de menselijke gezondheid.

9 Het welzijn van de dieren kan onmogelijk gegarandeerd worden voor alle 184.000 dieren in een megastal. Dat betekent ook dat zieke dieren geen aangepaste medische zorgen kunnen krijgen. Zieke of dode dieren zorgen voor een snelle en gevaarlijke verspreiding van ziektes. Dit zorgt voor vreselijk lijden.

10 Door de omvang van de stal is het amper tot niet mogelijk om de dieren in geval van nood te evacueren. Dit kan vreselijk lijden en een enorm verlies aan levens met zich meebrengen. Bij uitbraak van ziektes in de stallen, ruimingen vanwege ziektes in de nabijheid, verwaarlozing door de veehouder, uitvallen ventilatie of stalbranden is het aantal slachtoffers ook automatisch hoger.

11 Intensieve veeteelt en bijhorende megastallen zijn niet duurzaam of diervriendelijk. Deze redenen alleen al zouden doorslaggevend moeten zijn om de vergunning niet toe te kennen.

Wij hopen dan ook dat jullie, College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Tielt, omgevingsambtenaar van de gemeente Tielt en Provincie West-Vlaanderen, de juiste beslissing nemen en de omgevingsvergunning te weigeren.

Hoogachtend (jouw naam)

Animal Rights roept iedereen op actie te ondernemen

Animal Rights roept iedereen op bezwaar aan te tekenen tegen de bouw van de gigantische kippenstal in Tielt. De organisatie raadt ook aan om een oogje in het zeil houden en bij de bouw of uitbreiding van stallen onze hulp in te roepen.

Animal Rights helpt je graag op weg met het opstellen van een bezwaarschrift om de bouw en uitbreiding van stallen tegen te houden. Contacteer ons via info@animalrights.be of info@animalrights.nl.

Persbericht Animal Rights