De bloei, bladontplooiing en vruchtrijping bij planten vindt deze eeuw gemiddeld 2 weken eerder plaats dan in de vorige. Dit terwijl de bladval en bladkleuring juist een week later plaats vindt. Deze gegevens werden onlangs via een wetenschappelijk artikel door De Natuurkalender gepubliceerd.

Blauwe knoop - groeiseizoen
Blauwe knoop | Foto: Wikimedia Commons

De Natuurkalender (het fenologisch waarnemersnetwerk van Nederland) heeft seizoensgebonden verschijnselen in Nederland onderzocht tussen 1894 en 2010. Ze hebben meer dan 150.000 waarnemingen van bloei, bladontplooiing, vruchtrijping, bladkleuring en bladval bij 320 plantensoorten geanalyseerd.

Eerste 10 jaar deze eeuw

Hierbij is het opvallend dat er tot het begin van de jaren 90 geen belangrijke veranderingen zijn opgetreden in het tijdstip waarop deze jaarlijks terugkerende natuurlijke processen plaatsvinden. Toen ze echter de eerste 10 jaar van deze eeuw met die uit de vorige eeuw vergeleken, werd er gezien dat zowel de bloei, vruchtrijping  en de bladontplooiing gemiddeld 14 dagen eerder is dan in de periode 1894-1932 én 13 dagen eerder dan in de periode 1940-1968. Er is wel flink wat variatie tussen de verschijnselen en soorten. Zo is van de zomereik de vruchtrijping  tegenwoordig 35 dagen eerder dan vroeger, terwijl dat bij de bloei van de blauwe knoop juist 4 dagen later is. En de herfstverschijnselen laten tegenwoordig ongeveer 7 dagen langer op zich wachten dan in eerdere perioden.

Klimaatverandering

Uit al deze waarnemingen kan worden vastgesteld dat klimaatverandering voor 66 procent kan verklaren waarom de variatie in het tijdstip waarop deze natuurlijke processen plaatsvinden tussen de verschillende jaren optreedt.

Verwacht wordt dat het groeiseizoen, door verdere opwarming van onze aarde, in de toekomst nog langer zal worden.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl Leonie Wielink