Staatssecretaris Henk BlekerHenk Bleker, staatssecretaris van landbouw, staat vaak op gespannen voet met dier- en natuurliefhebbers. Ook met het nieuwe natuurakkoord tussen de staatssecretaris en de provincies gooit hij geen hoge ogen bij wetenschappers, gedeputeerden en natuurorganisaties.

Dat blijkt uit het rondetafelgesprek dat deze week is gevoerd in de Tweede Kamer. Er wordt te weinig geld in gestoken, waardoor tegenstanders van het akkoord vrezen voor het niet nakomen van afspraken en verplichtingen. “Wij zijn niet tegen decentralisatie, natuur is bij ons in betere handen dan bij sommige departementen hier in Den Haag, maar er zijn te weinig middelen” zei Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (SP). “Daar zullen we bij de evaluatie in 2016 achter komen en dan blijkt tevens dat er een inhaalslag nodig is. Die zal waarschijnlijk meer kosten.” Ook hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer van de Universiteit van Tilburg verwacht dat Bleker met dit akkoord niet kan voldoen aan internationale verplichtingen.

Drentse collega Rein Munniksma (PvdA): “De ontwikkelingen op het platteland liggen al meer dan een jaar stil”, zei hij. “Projecten komen niet van de grond. Dan is een kleine stap vooruit beter dan dat er niets gebeurt.” Daarom verzet zijn provincie, net als die van Van den Hout, niet tegen het akkoord. Coalitiepartners steunen het akkoord van de staatssecretaris. Gisteren debatteerde staatssecretaris Bleker verder over het akkoord, ditmaal met het parlement.