Eendenslachter Tomassen Duck-To uit Ermelo wordt mogelijk beloond voor het jarenlang overtreden van de vergunningseisen, waarbij meer eenden werden geslacht dan toegestaan. Als straf kreeg het bedrijf een dwangsom opgelegd. Maar Tomassen Duck-To heeft een nieuwe vergunning aangevraagd met ruimere werktijden en zo’n 40.000 eenden per week extra om te mogen slachten. De gemeente Ermelo heeft hierop de dwangsom opgeschort.

Tomassen Duck-To
Er werden meer eenden geslacht dan toegestaan | Foto: screenshot video Animal Rights/Vimeo

De omgevingsdienst heeft in oktober 2016 al geconstateerd dat Tomassen Duck-To te veel eenden slacht en zich niet houdt aan de vergunde werktijden. Zo worden er dagelijks 35.000 eenden geslacht in plaats van de toegestane 31.500 eenden. Ook werd er geslacht buiten de uren dat dit was toegestaan. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar is dan ook verbijsterd over het besluit van de gemeente Ermelo:

“Illegale uitbreidingen moeten bestraft worden en niet beloond met een vergunning.”

De omgevingsdienst constateerde in november en december 2017 opnieuw dat er nog altijd duizenden eenden per dag te veel werden geslacht. Ook zijn er verschillende wijzigingen aangebracht binnen de slachterij, zonder dat hier een omgevingsvergunning voor is verleend.

Opgeschord
De gemeente Ermelo heeft begin mei 2018 Tomassen Duck-To een last onder dwangsom opgelegd waarin de slachterij terug moet worden gebracht naar de vergunde staat. Nu heeft Tomassen Duck-To een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend en heeft de gemeente Ermelo de last onder dwangsom opgeschort. Molenaar:

“Op deze wijze wil Tomassen Duck-To de bestaande situatie legaliseren en wordt hij beloond voor de jarenlange overtredingen.  Dat is een rechtsstaat onwaardig.”

Tomassen Duck-To
‘Illegale uitbreidingen moeten bestraft worden en niet beloond met een vergunning’ | Foto: publiek domein

Structureel dierenleed
Tomassen Duck-To is de spil in de Nederlandse eendensector met een eigen broederij, slachthuis en samenwerkingsverband met eendenfokkerijen. Animal Rights bracht in augustus 2017 beelden naar buiten van een elf maanden durend onderzoek naar eendenfokkerijen in Hierden en Ermelo. Molenaar:

”De resultaten waren schokkend. Er waren talloze hulpbehoevende, zieke dieren in de geïnspecteerde fokkerijen die aan hun lot werden overgelaten. Ook deze bedrijven zijn eigendom van of gelieerd aan Tomassen Duck-To.”

Bekijk de schokkende beelden hieronder:

Persbericht Stichting Animal Rights