Eendenslachter Tomassen Duck-To uit Ermelo kan ongestraft door blijven gaan met het structureel illegaal slachten van eenden. Vóór 3 mei moesten de slachtaantallen fors naar beneden, maar de gemeente heeft wederom uitstel verleend.

Illegaal slachten
Illegaal slachten van eenden blijft ongestraft | Foto: Animal Rights

Animal Rights campagnemedewerker Jessica Smit:

“Het is schandalig en onbegrijpelijk dat het illegaal slachten van Tomassen ongestraft blijft. Tomassen pleegt overtreding op overtreding, maar er wordt hem geen strobreed in de weg gelegd.”

Slachterij draait op overvolle toeren
Al in oktober 2016 werd geconstateerd dat Tomassen de regels overtreedt. Er worden stelselmatig te veel eenden geslacht en dagelijks wordt er buiten de toegestane uren geslacht. Ook zijn er verschillende wijzigingen aangebracht binnen het bedrijf, zonder dat hier een vergunning voor is verleend. De extra productie is het gevolg van de overname van eendenslachterij VSE in Harderwijk. Door de overname is de slachtcapaciteit flink gestegen. Tomassen moest voor 3 mei de productie en werktijden terugschroeven naar de vergunde situatie, anders zou er een “boete” volgen van €15.000,- per week. 

Illegaal slachten wordt beloond
Tomassen is in bezwaar gegaan tegen het besluit van de gemeente en heeft een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend. De gemeente heeft ingestemd met het verzoek om uitstel. Smit:

“Na jaren illegaal bezig te zijn, is er nu uitzicht op legalisatie. Tomassen dient zich te houden aan de wet en niet vooruit te lopen op zaken. Eerst uitbreiden en later hiervoor een vergunning aanvragen is de omgekeerde wereld. De gemeente beloond deze praktijken nu door zo te handelen.”

Structureel dierenleed
Tomassen Duck-To is de spil in de Nederlandse eendensector met een eigen broederij, slachthuis en samenwerkingsverband met eendenfokkerijen. Animal Rights bracht in augustus beelden naar buiten van een elf maanden durend onderzoek naar eendenfokkerijen in Hierden en Ermelo. De resultaten waren schokkend. Er waren talloze hulpbehoevende, zieke dieren die aan hun lot werden overgelaten. Ook deze bedrijven zijn eigendom van of gelieerd aan Tomassen Duck-To. Smit:

“Tomassen is in korte tijd duizenden eenden extra per week gaan slachten. We maken ons ernstig zorgen over de toestand in het slachthuis.”

Verbied de eendensector
Animal Rights pleit voor een algeheel verbod op deze vreselijke Nederlandse exportsector. Inmiddels hebben 15.000 mensen de petitie van Animal Rights ondertekend.

Persbericht Animal Rights