Tag: Raad van State

Grubbenvorst
Binnenland, Kort, Nieuws

Vergunning gigastal Grubbenvorst terecht afgegeven 

De Raad van State heeft geoordeeld dat de milieuvergunning die het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft verleend voor de bouw van de gigastal in Grubbenvorst grotendeels in stand blijft. Stichting Wakker Dier, Coöperatie Mobilisation for the Environment en actiegroep Vereniging Behoud de Parel hadden…

Grubbenvorst
Binnenland, Nieuws

Rechtszaak tegen bouw eerste gigastal Grubbenvorst 

Wakker Dier heeft beroep aangetekend tegen de vergunning voor de eerste ‘gigastal’ van Nederland, te bouwen in het Limburgse Grubbenvorst. Ook omwonenden en de plaatselijke bewonersorganisatie ‘Behoud de Parel’ stappen naar de rechter. Een eerder afgegeven vergunning werd in 2013 door de Raad van State…

voedsel
Binnenland, Kort, Nieuws

Ruim 90 diersoorten zonder voedsel 

Ruim negentig diersoorten dreigen het binnenkort zonder voedsel te moeten doen of zullen onder het zand worden bedolven. Dat bericht de Faunabescherming op haar website. De Faunabescherming, de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en de steenloperonderzoekers Nelly van Brederode en Hans Roersma hebben sinds januari alles op…

schoorsteen
Binnenland, Kort, Nieuws

Vossenjacht met lichtbak mag toch 

Ondanks de uitspraak van de Raad van State, waarin het gebruik van de lichtbak nadrukkelijk werd verboden, wijkt staatssecretaris Sharon Dijksma toch af van het verbod om vossen met behulp van lichtbakken te bejagen. Dijksma is van mening dat de uitspraak van de Raad van…

huiskraai
Binnenland, Kort, Nieuws

Hoekse huiskraaien mogen worden gedood 

Gisteren heeft de Raad van State in hoger beroep besloten dat de Indische huiskraaien in Hoek van Holland alsnog mogen worden gedood. Eerder vond de provincie Zuid-Holland al dat de tientallen kraaien rond het station van Hoek van Holland mochten worden afgeschoten. De Faunabescherming ondernam…

vos
Binnenland, Kort, Nieuws

Verbod vossenjacht met kunstlicht 

Vorige week heeft de Raad van State, in een zaak van de provincie Noord-Holland, bepaald dat er niet in het donker, met behulp van kunstlicht, op vossen mag worden gejaagd. Door de provincie Noord-Holland was een jachtvergunning verstrekt aan de Stichting Faunabeheereenheid. Deze jacht was…

Orka Morgan - Orka's Loro Parque
Binnenland, Kort, Nieuws

Gezondheid orka Morgan verontrustend 

Vandaag zal de Raad van State beoordelen of in de vorige rechtszaak het juiste besluit is genomen. Het mag dan zo zijn dat het ministerie stelt binnen de wet te hebben gehandeld, toch laat de gezondheidstoestand van Morgan nu, twee jaar later, duidelijk zien dat…

Veluwe
Binnenland, Kort, Nieuws

Jachtkaarten Veluwe moeten worden vrijgegeven 

De Raad van State heeft beslist dat de provincie Gelderland de kaarten van de jachtvelden op de Veluwe openbaar moet maken naar aanleiding van een procedure gestart door de Stichting Faunabescherming. De Faunabescherming wil indien nodig, controleren of de jacht wel volgens de regels verloopt….