Ruim negentig diersoorten dreigen het binnenkort zonder voedsel te moeten doen of zullen onder het zand worden bedolven. Dat bericht de Faunabescherming op haar website.

voedsel
Scholeksters | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De Faunabescherming, de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en de steenloperonderzoekers Nelly van Brederode en Hans Roersma hebben sinds januari alles op alles gezet om te voorkomen dat de Hondsbossche en Pettemer zeewering nog dit jaar geheel onder het zand verdwijnt. In de vijfde zitting over deze zaak veegde de Raad van State alle bezwaren en onderzoeken van tafel.

90 diersoorten verloren
Voor het project de Zwakke schakels draait het om het aanleggen van duinen op en voor de Hondsbossche Zeewering, waardoor de foerageergebieden van de steenloper onder het zand zal verdwijnen. De Faunabescherming maakt hier bezwaar tegen en voerde tijdens de zitting aan dat de gevolgen zowel onder als boven de zeespiegel en in de achter de dijk gelegen polder verstrekkend en desastreus zullen zijn. Meer dan negentig diersoorten, als de slakdolf, slijmvis, zeedahlia en zeeappel, die in zee leven en afhankelijk zijn van het harde substraat van de dijk, zullen geheel verdwijnen. Maar ook beschermde soorten als meeuwen en steltlopers, voor wie de dijk van zeer groot belang is als foerageer- en rustgebied, zullen hard getroffen worden.

Scholekster en steenloper
Volgens de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (HHNK) zullen de duizenden vogels niet of nauwelijks lijden onder het verloren gaan van hun gebied. Maar de bezwaar makende organisaties kunnen met rapporten en onderzoeken aantonen dat de gevolgen voor vooral de scholekster en de steenloper desastreus zullen zijn.

Ondanks toezegging geen nieuw voedselgebied
Het HHNK had toegezegd dat het voor de start van het project nieuwe voedselgebieden zou aanleggen, maar dit is tot op heden niet gebeurd. Op zijn vroegst zijn deze gebieden over een paar jaar pas klaar.

Harm, Nielsen van de Faunabescherming:

“De scholeksters moeten het dan maar twee jaar zonder voedsel doen. Maar ach, zegt de advocaat van het HHNK, ze kunnen toch vliegen? Nee, dat kunnen de steenlopers die na een non-stopvlucht vanuit Groenland op de Hondsbossche aankomen en de helft van hun gewicht verloren hebben, niet meer. Bovendien zijn de vogels dan op weg naar het zuiden en alle maatregelen ter compensatie worden aangelegd ten noorden van de Hondsbossche.”

Slechte staat scholekster
De Raad van State gaf de natuurorganisaties op één punt gelijk: de scholekster verkeert in een slechte staat van instandhouding en het HHNK moet daarom meer en betere beschermingsmaatregelen treffen. Waar die beschermingsmaatregelen uit bestaan is (nog) niet duidelijk.

Bron: De Faunabescherming ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor