Vorige week vond in de hoofdstad van Ecuador, Quito,  de 11e Meeting of the Conference of the Parties to CMS (United Nations Convention on Migratory Species) ofwel COP11 plaats, 900 vertegenwoordigers uit 119 verschillende landen waren aanwezig.

COP11
Foto: ©CMS

Het doel van de COP, dat sinds 1979 iedere drie jaar wordt gehouden, is internationale regelgeving tot stand te brengen ter bescherming van migrerende diersoorten vanuit de CMS ofwel het verdrag van Bonn.

11e editie

Tijdens de elfde editie zijn 31 van de 32 voorstellen om diersoorten toe te voegen aan de lijst van beschermde diersoorten die vallen onder het CMS-verdrag aangenomen. Onder andere de ijsbeer, de dolfijn van Cuvier, maar ook 21 haaien-, roggen- en zaagvissoorten en verschillende vogelsoorten zullen internationaal beter worden beschermd. Deelnemende landen verplichten zich migrerende diersoorten op deze lijst te beschermen door onder andere leefgebieden te behouden, te verzorgen en te herstellen en obstakels voor migratie weg te nemen.

Leeuw niet beschermd

Alleen de leeuw kan niet op bescherming onder het verdrag van Bonn rekenen, aangezien verschillende Afrikaanse landen het voorstel voor toevoeging van die diersoort niet steunden.

Volgens afgevaardigden betekende COP11 een mijlpaal voor de conventie en een succesvolle stap in het vervullen van de mandaat om bedreigde migrerende diersoorten beter te beschermen.

Bron ©PiepVandaag.nl