De Raad van State heeft geoordeeld dat de milieuvergunning die het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft verleend voor de bouw van de gigastal in Grubbenvorst grotendeels in stand blijft.

Grubbenvorst
Foto: Wkimedia Commons

Stichting Wakker Dier, Coöperatie Mobilisation for the Environment en actiegroep Vereniging Behoud de Parel hadden beroep aangetekend. De Raad van State heeft afgelopen woensdag gesproken en bepaald dat er 1120 minder varkens mogen worden gehouden dan waarvoor de vergunning is verleend. Tevens heeft zij twee geurvoorschriften aangepast en bepaald dat een dimensioneringsplan deel gaat uitmaken van de milieuvergunning, maar laat verder alles in tact.

Gigastal
Het grootste veebedrijf in oprichting wilde 1,1 miljoen plofkippen en 35.000 varkens gaan houden. Het bedrijf in Grubbenvorst wordt daarmee meer dan tien maal groter dan de grens waarboven sprake is van een megastal. Wakker Dier noemt het daarom een ‘gigastal’.

Teleurgesteld
De uitspraak schroeft het aantal te houden varkens dan dus terug van 34.965 naar 33.845 dieren. In een reactie verklaarde Milieudefensie teleurgesteld:

“De Raad van State heeft het aantal dieren die in de megastal Grubbenvorst zouden komen iets teruggeschroefd met de uitspraak, maar de omvang van megastallen blijft gevaarlijk voor de volksgezondheid en tast het milieu verder aan. Deze schaalsprong in de bio-industrie leidt tot meer milieu- en gezondheidsproblemen voor mens en dier.”

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Er lopen nog twee andere zaken over natuurvergunningen, voor zowel de te bouwen varkenshouderij als de vleeskuikenhouderij.

Bronnen: Parool, AgriHolland ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.