Volgens een uitspraak van de Raad van State (RvS) mogen kievitseieren voorlopig niet worden geraapt. Volgens de RvS moet het provinciebestuur eerst uitzoeken hoe het met de kievitenpopulatie is gesteld en mag de Bond Friese VogelWachten van 1 maart tot en met 8 april geen eieren rapen

Kievitseieren
Foto: Wikimedia Commons

Ten opzichte van 1996 was de populatie in 2013 bijna gehalveerd. Het provinciebestuur krijgt nu de opdracht uit te zoeken bij welke stand van de populatie nog sprake is van een ‘gunstige staat van instandhouding’. Al in 2012 sprak de Raad haar zorg uit over de kievitenpopulatie in Friesland.

Het rapen van kievitseieren is in Nederland verboden, met uitzondering van Friesland. In 2013 verleende het provinciebestuur een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet, waarmee men in de jaren 2013, 2014 en 2015 eieren mocht rapen. Twee jaar geleden werden nog 6307 eieren geraapt, vorig jaar betrof dat nog 5939. Voor dit jaar was nog geen aantal vastgesteld.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl