De Partij voor de Dieren Statenfractie Gelderland vraagt aan de provincie of de toestemming om wilde zwijnen met behulp van nachtkijkers en geluidsdempers af te schieten achteraf gezien onrechtmatig is. Volgens de Raad van State is de nachtelijke jacht met behulp van kunstlicht namelijk niet toegestaan. De uitspraak bevestigt dat wilde dieren in Gelderland de afgelopen jaren illegaal zijn afgeschoten met verboden hulpmiddelen.

Wilde zwijnen met big
Wilde zwijnen met big | Foto: Vildaphoto.net, Rollin Verlinde

Volgens de uitspraak van de Raad van State op 4 december is het op grond van het Benelux-verdrag verboden om ’s nachts te jagen op wilde dieren. Bovendien is kunstlicht volgens het verdrag geen toegestaan middel bij de jacht, evenals andere afwijkende middelen. Staatssecretaris Dijksma heeft aangekondigd dat Nederland een beroep zal doen op de mogelijkheid om drie maanden van dit verdrag af te wijken. Hierdoor kunnen hulpmiddelen om ’s nachts te jagen nog steeds ingezet worden, om dieren op te sporen en af te schieten.

Al in 2009 wees de Partij voor de Dieren er tijdens een vergadering van Provinciale Staten op dat het gebruik van nachtkijkers en geluiddempers bij het afschieten van wilde zwijnen volgens het Benelux-verdrag niet is toegestaan. Ook andere fracties ondersteunden deze opvatting. Desondanks stond de provincie dit verboden hulpmiddel toe bij de jacht. De recente uitspraak van de Raad van State bevestigt nu dat er de afgelopen jaren op illegale wijze wilde dieren zijn afgeschoten.

De fractie vraagt aan het college of de toestemming om nachtkijkers en geluidsdempers te gebruiken, achteraf gezien onrechtmatig is en dat er daardoor wilde zwijnen en andere dieren illegaal zijn afgeschoten, ondanks dat de Partij voor de Dieren al aangaf dat het verboden is. Daarnaast wil de fractie van het college weten of ze de verleende ontheffingen intrekken als er na deze tijdelijke afwijking van het Benelux-verdrag van drie maanden geen toestemming meer is.

Link naar de vragen

Persbericht Partij voor de Dieren Statenfractie Gelderland