Tag: Friesland

vleermuis
Binnenland, Kort, Nieuws

Watervleermuizen vaker op kerkzolders dan gedacht 

Watervleermuizen in Friesland hebben meer dan gedacht een voorkeur voor oude kerkzolders. Dit is gebleken tijdens een grootschalig onderzoek afgelopen zomer, waarbij in ruim 200 kerken werd gekeken naar de aanwezige vleermuispopulaties. Het onderzoek was een initiatief van de Zoogdiervereniging en werd uitgevoerd door studenten…

signaleren
Opinie

Norma Miedema: Signa’lering’ 

De taal van dieren is zo anders dan de onze dat we hun signalen vaak verkeerd begrijpen. Dat we situaties en reacties zielig vinden. Dat we reageren op signalen die wij op onze eigen manier interpreteren; ze vermenselijken. Dat we menen de beste vriend te zijn van ons…

ganzenvergassing
Binnenland, Kort, Nieuws

Aangifte tegen ganzenvergassing 

Drie dierenwelzijnsorganisaties hebben samen met dominee Hans Bouma aangifte gedaan van het vergassen van meer dan duizend grauwe ganzen in de Jan Durkspolder bij Oudega, gelegen in Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland. De aangifte is gedaan tegen Duke Faunabeheer, Gedeputeerde Staten, It Fryske Gea en de Friese…

grote vuurvlinder
Binnenland, Kort, Nieuws

Groter leefgebied voor vuurvlinder? 

Honderd jaar geleden werd de grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava) ontdekt in Friesland (Volkskrant-columnist Caspar Janssen, schreef ter ere van dit jubileum een boekje over deze ontdekking) en bleek dat het ook nog eens ging om een bijzondere ondersoort die nergens anders ter wereld verder…

veldmuizen
Binnenland, Kort, Nieuws

Muizenplaag niet bestrijden maar voorkomen 

Het blijft onderwerp van gesprek: de zogenaamde muizenplaag in Friesland. Op alle mogelijke manieren worden de dieren bestreden. Van technische “early warning” systemen tot het onderwater zetten van grasvelden. De muizen komen met behulp van deze laatste zeer dieronvriendelijke methode na een ellendige doodstrijd om…

veldmuizen
Binnenland, Kort, Nieuws

Veldmuizen met opzet verdronken in Friesland 

In Friesland worden op grote schaal veldmuizen verdronken door stukken land onder water te zetten. Al een tijd klagen boeren dat ze overlast ondervinden door de ‘veldmuizenplaag’ waar Friesland mee te maken heeft. De Dierenbescherming zet echter vraagtekens bij de gehanteerde methode. De muizen zouden…

kievitsei
Binnenland, Kort, Nieuws

Piepoorkonde voor weigeraar eerste kievitsei 

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Friese burgemeester besloten voortaan geen eerste kievitsei in ontvangst te willen nemen. Burgervader Gerard van Klaveren (VVD) van de gemeente Weststellingwerf liet in zijn nieuwjaarstoespraak weten de vinder van het eerste ei niet te zullen belonen. Omdat…

leeuwen
#GNvdD, Kort, Nieuws

#GNvdD: Zes leeuwen op weg naar de vrijheid 

Vandaag zijn de eerste zes leeuwen van het Friese opvangcentrum van Stichting VIER VOETERS in Nijeberkoop op weg  naar LIONSROCK, het reservaat van VIER VOETERS in Zuid-Afrika. Daar krijgen de dieren de mogelijkheid om in een natuurlijke omgeving met meer ruimte weer echt als leeuw te kunnen…

velduil
Binnenland, Kort, Nieuws

Velduil broedt op veel plekken in nederland 

Het gaat goed met de velduil in Nederland. In verschillende weidevogelgebieden in Friesland, Utrecht en Overijssel zijn veel broedende velduilen waargenomen. De waarnemingen zijn zeer bijzonder, omdat de velduil doorgaans alleen nog maar op de Wadden broedt, met jaarlijks tussen de 22 en 27 broedparen….

Grutto
Binnenland, Kort, Nieuws

Grutto Amalia terug in Nederland 

Zo’n twee weken geleden is grutto Amalia weer teruggekeerd uit het warme zuiden. Bij zijn terugkeer in ons land zocht hij direct weer zijn oude stek op in Skrins (Friesland). Begin 2013 werden in de Spaanse Extremadura 15 grutto’s voorzien van een harnaszender. Zo ook…