Er komt dit jaar geen ontheffing voor het rapen van kievitseieren in Friesland. De populatie kieviten is daarvoor te laag. Dat maakt gedeputeerde Johannes Kramer bekend.

Kievitsnest - kievitseieren
Kievitsnest | Foto via Wikipedia

Vogelwachtleden mogen de weilanden wel in om eieren te zoeken ten behoeve van nestbescherming. Dat wil de provincie Friesland juist stimuleren, aldus Kramer. De nieuwe werkwijze omschrijft de gedeputeerde als ‘voorzorg’:

“Wij hopen dat we in goed overleg met de BFVW deze nieuwe stijl van eierzoeken kunnen bevorderen. Zodat deze traditie en de kievit zodoende in Friesland kunnen blijven bestaan.”

De provincie Friesland is van plan om de vinder van het eerste ei en de betrokken boer te eren, om zo de voorzorg te stimuleren. Kramer:

“Vandaar het voorstel aan de BFVW (Bond Friese Vogel Wachten – red.) om de commissaris van de Koning het eerste legsel in het weiland te laten bezoeken. Het ei blijft hierbij in het nest liggen.”

Het rapen van kievitseieren is in Nederland verboden, met uitzondering van Friesland. In 2013 verleende het provinciebestuur een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet, waarmee men in de jaren 2013, 2014 en 2015 eieren mocht rapen. In 2013 werden nog 6.307 eieren geraapt, in 2014 nog 5.939. Ten opzichte van 1996 was de populatie kieviten in 2013 bijna gehalveerd.

Bron: Nieuweoogst.nu ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor