De strijd tegen stroperij duurt voort. Zo gaat Kenia in april de grootste hoeveel ivoor ooit verbranden en ook Sri Lanka vernietigt deze maand honderden slagtanden. De acties zijn bedoeld als waarschuwing aan stropers. 

Slagtanden - bloed-ivoor
Foto via Pixabay.com

De handel in ivoor is wereldwijd verboden. Maar vooral in Azië worden nog steeds kapitalen betaald voor ivoor, stropers kunnen hun vangst tegen hoge prijzen kwijt. Door de acties van bovengenoemde landen proberen de overheden stropers te laten inzien dat zij niet zullen profiteren van hun illegale handel en stroperij. Zij zullen niet rijk worden van hun criminele acties. Maar het beste zou natuurlijk zijn dat de vraag afneemt, want er is nog steeds een grote zwarte markt voor ivoor. Zolang er mensen zijn die ivoor kopen, zal stroperij blijven bestaan. Grote, breedgedragen maatschappelijke afkeuring en openlijke afwijzing van ivoor en ivoren producten zou de markt danig verkleinen en de bescherming van olifanten enorm vergroten.

Ontmoedigingsbeleid

Er wordt gelukkig veel aandacht besteed aan de strijd tegen illegale ivoorhandel en stroperij. Eind april zal er een internationale top plaatsvinden voor de bescherming van olifanten, waarbij veel bekenden en ambassadeurs die zich inzetten voor bescherming van de olifant, aanwezig zullen zijn. Leonardo DiCaprio zal onder andere tot de gasten behoren. Ook zijn veel regeringsleiders en staatshoofden uitgenodigd. De enorme hoeveelheid ivoor die Kenia in beslag nam, zal openlijk verbrand worden om een duidelijk signaal te geven aan de stropers. Het gaat om 120 ton ivoor. Ook in Sri Lanka vond een grote ontmoedigingsactie plaats gericht tegen stropers die het voorzien hebben op ivoor. Er werd een aanzienlijke hoeveelheid slagtanden vernietigd, in totaal ging het om meer dan 359 slagtanden. De totale waarde van het vernietigde ivoor bedroeg 400 miljoen roepies (1 roepie is ongeveer 0,0057 euro). De slagtanden werden in 2012 in beslag genomen toen de vracht onderweg was van Dubai naar Kenia.

Bronnen : NU.nl & India.com ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema