Over de schadelijke uitwerking van neonicotinoïden op bijen is inmiddels voldoende bekend. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat deze pesticiden een belangrijke rol spelen in de wereldwijde massale bijensterfte, die imkers grote zorgen baart. In diverse landen zijn de neonicotinoïden inmiddels (deels) verboden. Maar het blijven de meest toegepaste pesticiden ter wereld, en dus gaan chemiebedrijven als Bayer CropScience en Syngenta gewoon door met de productie van de gevreesde stoffen. Daartegen is een Canadees advocatenbureau een procedure gestart.

Bijen neonicotinoïden
Photo Credit: Danny Perez Photography via Compfight cc

Advocatenkantoor Siskids roept zowel professionele als hobbybijenhouders en honingverwerkende bedrijven zich massaal aan te sluiten bij de eis van een schadevergoeding, die omgerekend 283 miljoen euro bedraagt. Ze willen daarmee bereiken dat Bayer CropScience en Syngenta stoppen met de productie van pesticiden die neonicotinoïden bevatten. In Canada is het gebruik van neonicotinoïden sinds 2012 helemaal verboden, nadat onderzoek de samenhang tussen het gebruik van deze pesticiden en bijensterfte had aangetoond. Binnen de Europese Unie is gedurende 2 jaar de toepassing van 3 soorten neonicotinoïden uitgebannen, om te bestuderen of de bijenpopulaties positief reageren op het verdwijnen van deze gifstoffen uit het milieu.

Neonicotinoïden worden vooral toegepast op zaden, waardoor de gewassen die daaruit opgroeien in de hele plant sporen van de gewraakte pesticiden bevatten. De gifstoffen worden ook aangetroffen in het stuifmeel en de nectar, waardoor bijen en andere bestuivers ermee in aanraking komen. Naar verluidt beïnvloeden neonicotinoïden het zenuwgestel van de dieren, die daardoor aangetast worden in hun natuurlijke gedrag, met desastreuze gevolgen.

Al eerder besteedde PiepVandaag aandacht aan een aanklacht van imkers uit de Verenigde Staten tegen de Amerikaanse overheid. Het Environmental Protection Agency (EPA) wordt daarin beschuldigd te weinig te doen om de schade van neonicotinoïden tegen te gaan. EPA kondigde aan vervroegd een onderzoek te starten, waarvan de uitkomst echter pas in 2018 bekend zal zijn. Tot die tijd zal er geen verbod uitgevaardigd worden op het gebruik van neonicotinoïden.

Het besef dat het welzijn van zowel bijen als mensen nauw samenhangt begint eindelijk door te dringen, maar de macht van de producenten van neonicotinoïden is groot. Toch zal men moeten accepteren dat met het verdwijnen van bijen en andere bestuivers de mens niet lang zal overleven, simpelweg omdat het belangrijkste deel van onze voedselvoorziening afhankelijk is van hun bestuiving. Het gebruik van neonicotinoïden zal dus wereldwijd een halt toegeroepen moeten worden.

Bronnen: Piepvandaag, Boerderij Vandaag 10-09-2014 Economie; Blz. 6 Ed. 29 Nr. 1 ©PiepVandaag.nl  Bart van Riel