Watervleermuizen in Friesland hebben meer dan gedacht een voorkeur voor oude kerkzolders. Dit is gebleken tijdens een grootschalig onderzoek afgelopen zomer, waarbij in ruim 200 kerken werd gekeken naar de aanwezige vleermuispopulaties.

vleermuizen
De watervleermuis | Foto: Gilles San Martin/Wikipedia

Het onderzoek was een initiatief van de Zoogdiervereniging en werd uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In 36 procent van de onderzochte kerken bleken vleermuizen te wonen en in maar liefst 84 procent van de gebouwen vonden de onderzoekers sporen van vleermuizen terug. Naast watervleermuizen troffen de studenten grootoorvleermuizen en laatvliegers aan. En zelfs de zeldzame franjestaart is gezien, een soort die nog maar drie keer eerder op een kerkzolder is aangetroffen.

Opzienbarend
De grote aantallen watervleermuizen op de zolders waren echter het meest opzienbarend, want over het algemeen wordt aangenomen dat deze soort vooral in bomen leeft. Tot nu toe zijn er in Nederland ook nauwelijks kolonies van de watervleermuizen gevonden in gebouwen. Bovendien vonden de onderzoekers ook meteen de grootste kolonie van deze soort, met een totaal van 242 dieren.

Zeeklei
Het is volgens de Zoogdiervereniging lastig om te verklaren waarom de watervleermuis zich in kerkzolders verschanst, maar het vermoeden is dat ze aangetrokken worden door het vochtige klimaat in steigergaten die zich in de binnenmuren bevinden, een overblijfsel van de bouw. Het gaat daarbij om Middeleeuwse kerken. Opvallend was ook dat de kerken waar de watervleermuis voorkwamen allemaal op zeeklei staan. Elders in de provincie, waar de grondsoort anders is, vond men vrijwel geen watervleermuizen in de kerkgebouwen.

Vrijwilligers gezocht
Wie meer wil weten over het Friese kerkzolderonderzoek kan hier het rapport downloaden (pdf). Ook zoekt de Zoogdiervereniging vrijwilligers, met name in de provincies Friesland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zuid-Limburg. Zij zullen één keer per jaar in een groepje zolders van kerken en mogelijk ook andere geschikte gebouwen bekijken. Ook in de andere provincies zijn er mogelijkheden. Meer informatie voor geïnteresseerden is hier te vinden.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel