Tientallen vleermuizen brengen de winter door in het Belgenmonument in Amersfoort. Onder de overwinteraars zijn 29 franjestaarten geteld, een soort waarvan nog geen verblijfplaatsen in Amersfoort bekend waren.

Vleermuis
Foto: Wikimedia Commons

Het Belgenmonument wordt momenteel onderzocht in verband met noodzakelijk uit te voeren renovatiewerkzaamheden. Er werden tijdens het onderzoek zo’n 65 overwinterende vleermuizen geconstateerd: 32 watervleermuizen, 29 franjestaarten, één gewone grootoorvleermuis en drie niet nader te determineren dieren.

De franjestaart is pas recent voor de eerste keer in Amersfoort vastgesteld en verblijfplaatsen van deze soort in Amersfoort waren tot nu toe nog niet bekend.

Bron: Natuurbericht