Het Fochteloërveld is een nieuw natuurgebied met waterplassen. Enige jaren geleden is de waterstand hier verhoogd en dat trekt veel dieren. Blauwborst, porseleinhoen, rietzanger en roerdomp, maar ook das, vos, otter en adder zijn hier veel te vinden. Een mooie ontwikkeling die ook zijn keerzijde heeft, voor een gebied dat doorkruist wordt door drukke wegen. Oktober 2016 was een regelrechte rampmaand voor de dieren in het Fochteloërveen.

Fochteloërveen
Het aantal verkeersslachtoffers bij Fochteloërveen is enorm. Onder meer veel padden en kikkers kwamen afgelopen maand om | Foto: Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Bij bosjes werden dieren de afgelopen maand doodgereden door langsrazende automobilisten. Dassen, kikkers, padden, slangen en vogels, geen dier ontkomt aan de de drukte op de wegen door dit bekende, Nederlandse Natura 2000 gebied.

Extreem veel dode dieren in oktober
Dankzij aanleg van steeds meer wegen en dus versnippering van het leefgebied gaat het steeds slechter met de fauna in en rond het Fochteloërveen. Het hele jaar vallen vele slachtoffers onder dieren, maar de maand oktober was wel heel erg. Duizenden kikkers die onderweg waren van hun zomergebied naar hun overwinteringsverblijf werden doodgereden. Tussen 30 september en 25 oktober zijn alleen al tussen Veenhuizen en Appelscha 2.000 dode kikkers geteld. Door middel van berichtgeving in de media hopen lokale natuurliefhebbers meer aandacht te krijgen voor dit immense probleem.

Onaanvaardbaar veel slachtoffers
Al sinds 1999 doet Janco Mulder, lid van de Werk- en studiegroep Amfibieën en Reptielen in Fryslân onderzoek naar verkeersslachtoffers op onder andere de Fochteloërveenweg. Volgens Mulder stijgen de natuurwaarden van het gebied, maar daarmee ook de risico’s. Uit het onderzoek blijkt dat, behalve heel veel bruine kikkers, padden, heikikkers en groene kikkers, ook salamanders, slangen, zoogdieren en vogels het slachtoffer worden van het autoverkeer. Vooral in een Natura 2000-gebied is dit onaanvaardbaar.

In de laatste week van september lag de weg vol met dode kikkers. Herman Feenstra, wetlandwacht voor de Vogelbescherming, besloot extra aandacht aan de dode dieren te besteden. Op 30 september zijn alle dode dieren in de berm gelegd en levende dieren overgezet. Daarna fietste hij tot 18 oktober elke dag een traject van enkele kilometers, één tot twee keer per dag en een paar keer ’s avonds. Bijna de helft van alle slachtoffers viel op 30 september en van 18-20 oktober. Totaal zijn ongeveer 2.000 kikkers doodgereden. Al die dode dieren trokken veel roofdieren. Zilverreigers, blauwe reigers, buizerds en zwarte kraaien hadden voedsel te over. In de nachtelijke uren volgden vossen, marterachtigen en katten.

Wegafsluiting?
In het verleden heeft Natuurmonumenten faunaschermen aangelegd, om het aantal slachtoffers te verminderen. Helaas is zo’n hek niet waterdicht. Dieren die ergens een gaatje vinden, glippen er tussendoor. Grotere dieren als dassen, reeën en vossen laten zich ook niet tegenhouden door een scherm, met alle gevolgen van dien. Vooral kraanvogels en hun jongen, die sinds 1999 weer in het gebied broeden, kunnen door het drukke verkeer de weg niet meer oversteken. Soms staan zij uren te wachten, aan de rand van de weg. Afgelopen zomer werd toch bijna een kraanvogeljong aangereden. Dit leidde tot veel verontwaardiging. Vanuit lokale natuurorganisaties wordt nu aangedrongen op afsluiting van de Fochteloërveenweg.

Bron: Het Fochteloërveen ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven