Het ziet er naar uit dat er op korte termijn vijftig tot zestig verwilderde katten doodgeschoten gaan worden op Schiermonnikoog. Ze zouden een gevaar vormen voor vogels en andere kleine dieren. Tussen maart en juli mag er niet geschoten worden op de dieren en dus wil de Wildbeheereenheid (WBE) snel actie ondernemen. Katten worden gevangen in vangkooien. Een tamme kat wordt weer vrijgelaten en een wilde kat krijgt een nekschot. Dit voorstel  is recent gedaan tijdens  een vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog.

Kat Lizzie opgevangen door Stichting Dierenhulp Menorca

Henk Scheepstra van WBE noemt het de beste oplossing binnen de wensen van Natuurmonumenten. Het zou gaan om een pilot van een jaar.  Dat afschot het zogenaamde “probleem” niet gaat oplossen is natuurlijk duidelijk. Het aantal katten zal even dalen, maar daarna herstelt de populatie zich gewoon weer. Daarbij is het zo dat de meeste verwilderde katten in de grote kwelder zitten. De kwelder valt nog onder de vroegere natuurbeschermingswet en daar mogen geen dieren gestoord of gedood worden.

De Dierenbescherming afdeling Friesland heeft een open brief gepubliceerd. Daarin stelt de vereniging dat uit onderzoek is gebleken dat het afschieten van katten weinig effect heeft op de omvang van de populatie en zorgt voor veel verstoring. De daling zal slechts tijdelijk zijn en de populatie zal zich snel herstellen. In de brief wordt  gepleit voor de TNR-methode, die bestaat uit vangen, steriliseren en terugzetten. “Deze methode kan ook op Scherimonnikoog ervoor zorgen dat de huidige populatie niet meer kan groeien en uiteindelijk, door natuurlkijk verloop, op een diervriendelijke manier zal krimpen.”

Bron: Dierenbescherming Friesland, Dagblad van het Noorden ©PiepVandaag.nl