Volgens de Amerikaanse Fish and Wildlife Service (overheidsinstantie voor vis- en wildbeheer) is het niet langer noodzakelijk om de Canadese lynx en zijn leefgebied te beschermen. Daarom is de overheid van plan het dier te schrappen uit de wet op de bedreigde diersoorten (Endangered Species Act). Natuurbeschermers hebben aangekondigd juridische stappen te ondernemen, omdat ze vinden dat deze beslissing berust op een verkeerde interpretatie van onderzoek.

lynx
Canadese lynx ter discussie in Amerika: wel of niet beschermen? | Foto: digitalART2 Flickr via Compfight cc

De Canadese lynx is een inheemse diersoort van de besneeuwde gebieden van Colorado. Ook komt hij voor in Montana, Minnesota, Idaho en de staat Washington. Begin jaren zeventig stierf hij uit door jacht, vergiftiging en stedelijke en agrarische ontwikkeling. De kattensoort werd in 1999 opnieuw geïntroduceerd in Colorado, en in 2010 verklaarde men het programma geslaagd.

Twee kampen
Daarbij viel de lynx sinds 2000 onder de wet op de bedreigde diersoorten. Met als gevolg dat talloze federale houtkap– en wegenprojecten moesten worden onderbroken, tot grote frustratie van industriële partijen en West-Amerikaanse bestuursorganen. Maar wetenschappers en natuurbeschermers bleven ervoor waarschuwen dat klimaatverandering het leefgebied van de lynx en zijn belangrijkste voedselbron – de Amerikaanse haas – zou aantasten.

Herbeoordeling van onderzoek
De Amerikaanse regering baseert het besluit om de lynx van de lijst met beschermde diersoorten te halen op het advies van overheidsbiologen. Die hebben de tijdsperiode waarover ze de risico’s van klimaatverandering in kaart brengen met 50 jaar ingekort, van 2100 naar 2050. Ze achten de langetermijnmodellen over klimaatverandering namelijk niet langer betrouwbaar. Volgens hun nieuwe schattingen zou de lynxpopulatie nu standhouden, en zelfs groeien ten opzichte van eerdere cijfers uit delen van Colorado en Maine.

Vage schattingen
Omdat er geen betrouwbare populatiecijfers bestaan, moeten overheidsinstanties de status van de Canadese lynx inschatten met behulp van informatie over hun habitat, en over haaspopulaties. Jodi Bush, hoofdtoezichthouder in Montana voor de Fish and Wildlife Service, is positief gestemd over de lynx:

“Uitgaande van onze informatie vermoeden we dat de leefomgeving van de lynx is verbeterd. Ook de beschermingsmaatregelen rond zijn leefgebied zijn opgeschroefd. Daaruit concluderen we dat de populaties zijn gegroeid.”

lynxh
Foto: David441491 Flickr via Compfight cc

 

Positieve invloed?
Volgens de Fish and Wildlife Service in Maine heeft de lynx bovendien kunnen gedijen dankzij erfdienstbaarheidsregelingen, waarmee meer dan 2 miljoen hectare bos is beschermd. In de westelijke staten heeft de Amerikaanse Forest Service (nationale boswachterij) en het Bureau of Land Management (overheidsorganisatie voor landbeheer) diverse streekbeheerprojecten ingesteld, die hetzelfde gunstige effect hadden.

Eerdere resultaten verworpen
Tegelijkertijd haalt Jodi Bush resultaten uit eerdere voorspellingsmodellen onderuit. Volgens haar zijn die te onbetrouwbaar om te bepalen of de lynx moet worden beschermd. Het gaat om een rapport van Amerikaanse overheidsbiologen uit december 2016 over de Canadese lynx. Hierin voorspelden ze dat sommige populaties in 2100 verdwenen zouden zijn. Dit rapport was gebaseerd op modellen die aantoonden dat klimaatverandering hun sneeuwrijke leefgebieden grootschalig en drastisch zou aantasten.

Rechterlijk tegenbesluit
De Fish and Wildlife Service kwam in 2014 tot een vergelijkbare conclusie voor een andere sneeuwliefhebber: de Noord-Amerikaanse veelvraat. Toen verwierp een federale rechter de beslissing van de overheid om veelvraten niet op de lijst van beschermde diersoorten te zetten. Volgens de rechter werd het dier onomstotelijk bedreigd door klimaatverandering.

Republikeinse steun
Twee Republikeinse bestuurders uit Montana – lagerhuislid Greg Gianforte en senator Steve Daines – zijn blij dat de beschermde status van de lynx wordt opgeheven. Volgens Daines werkt deze actie als stimulans voor het beheer van openbare bosgebieden, en staat het symbool voor de jarenlange samenwerking tussen staten, stammen, natuurbehoudinstanties, jagers en andere partijen.

Juridisch aanvechten
Natuurbeschermers vinden dat de overheidsbeslissing over de lynx net zo slecht onderbouwd is. Matthew Bishop, van het Western Environmental Law Center (juridische organisatie die zich inzet voor milieubescherming in West-Amerika), verklaart:

“Volgens de eerste resultaten was de lynx in gevaar, en zou het dier tegen het einde van de eeuw uitgestorven zijn. Wetenschappelijk gezien zijn dit de best onderbouwde schattingen, dus daarop moeten we afgaan.”

Volgens de Fish and Wildlife Service is er nog geen tijdsplanning bekend voor het daadwerkelijke opheffen van de beschermingsmaatregelen.

Bron ©AnimalsToday.nl Anne Douqué