Het stierenvechtseizoen in Colombia is net begonnen, met stierengevechten in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Tot 18 februari zullen hier stierengevechten plaatsvinden. Bij het eerste stierengevecht was niet eens de helft van de arena gevuld met bezoekers.

stierengevecht
Colombiaanse regering tegen stierengevechten | Foto: @mopictures Flickr via Compfight cc

Enkele uren voor het begin van het stierenvechtseizoen publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een communiqué, gericht aan het Congres, met het verzoek om de debatten over een verbod op het stierenvechten voort ze zetten. Ministerie van Binnenlandse Zaken:

“Dit is één van de acht landen ter wereld waar nog steeds stierenvechtpraktijken toegestaan zijn, een gewelddadige uiting en wreedheid jegens dieren.”

Het Ministerie geeft ook aan dat het stierenvechten aan het verdwijnen is in Colombia door juridische besluiten en sociale veranderingen.

Marius Kolff, directeur van CAS International (Comité Anti Stierenvechten), over de recente ontwikkelingen in Colombia:

“Nu de stierengevechten helaas terug zijn in Bogota is ook te zien dat er nauwelijks belangstelling voor is: de arena is nagenoeg leeg. Arme stieren. We zijn zo blij met het besluit van de regering om te werken aan een stierenvechtvrij Colombia. Hiermee geeft de Colombiaanse regering aan dat ze echt naar het volk luistert!”

Zie foto van het stierengevecht van 20 januari 2018 op de Twitterpagina van de Colombiaanse journalist Yesid Lancheros:

Constitutionele Hof
Het Colombiaanse Hooggerechtshof besloot begin februari 2017 om het stierenvechten niet langer te beschouwen als een uitzondering op de dierenbeschermingswetten van Colombia. Sterker nog, het hof erkende toen dat het stierenvechten dierenmishandeling is. Het Colombiaanse congres kreeg de opdracht om binnen twee jaar nieuwe wetten te maken en de huidige te hervormen. Hiermee werd de deur geopend voor een verbod op het stierenvechten. Het Congres heeft tot 19 mei 2019 de tijd om wetgeving te ontwikkelen op het stierenvechten. Mocht het Congres hier geen gehoor aan geven, dan volgen automatisch gevangenisstraffen van 1 tot 3 jaar voor het mishandelen en doden van stieren bij stierengevechten en vergelijkbare praktijken.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepresenteerd met als doel het stierenvechten af te schaffen. Dit wetsvoorstel zou na goedkeuring stierengevechten en andere wrede evenementen met stieren in Colombia verbieden.

Colombia Sin Toreo, een nationale coalitie van maatschappelijke en dierenrechtenorganisaties, werkt samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het wetsvoorstel. CAS International steunt het werk van Colombia Sin Toreo en heeft goede banden met deze coalitie.

In 2017 heeft CAS een brief ingeleverd bij de Ambassade van Colombia in Den Haag om dit wetsvoorstel openlijk te steunen. Daarbij hadden we een vruchtbaar gesprek met de ambassadeur.

Persbericht Comité Anti Stierenvechten