Stel: je hebt één brood en je moet het weggeven. Je kunt kiezen tussen een hongerig kind en een vetgemest varken. Aan wie geef jij het brood?

honger
Foto credit: Leo Reynolds / Foter.com / CC BY-NC-SA

Dit was één van de vragen in een opiniepeiling die Compassion in World Farming (CIWF) deze zomer in 12 Nederlandse steden hield. Zoals we verwacht hadden bleef de vraag niet zonder commentaar. Soms vroegen journalisten en ondervraagden ons of ze niet  te sturend was. Was dit wel een juiste voorstelling van zaken en zou überhaupt iemand durven  zeggen dat hij het brood aan het varken zou geven?

Toch is de vraag – hoewel op huis-, tuin- en keukenniveau – een goede weergave van de keuze die we wereldwijd moeten maken. Immers: één miljard mensen op aarde hebben elke dag honger. Tegelijkertijd verbruiken we jaarlijks zo’n 70 miljard landbouwdieren voor hun vlees, melk of eieren. En al die dieren moeten ook eten. Om hen te voeren, verbouwen we heel veel graan en soja. Dat zijn gewassen die veel beter benut  worden als we ze direct verwerken in producten die rechtstreeks door mensen gegeten worden. Juist omdat er steeds meer mensen bijkomen op onze kleine planeet, is het op wereldschaal beantwoorden van deze eenvoudige vraag de komende jaren onontkoombaar.

Overigens waren er wel degelijk mensen die zeiden het brood aan het varken te zullen geven, al waren ze flink in de minderheid. Maar liefst 96% van de ondervraagden koos voor het hongerig kind.

Natuurlijk stelden we in ons onderzoek nog méér vragen, aan ruim 1300 mensen: maken Nederlanders zich zorgen over de honger in de wereld, denken ze dat meer vlees produceren helpt tegen de honger, weten ze wat de belangrijkste grondstoffen voor veevoer zijn? Als je het antwoord op al die vragen wilt weten, kijk dan naar de uitslag van onze opiniepeiling.

Het antwoord op één vraag verklap ik hier alvast: ruim 87% van de ondervraagden zei zelf minder vlees te willen eten, als dat helpt de honger in de wereld terug te dringen en bijdraagt aan een eerlijkere voedselverdeling!

©PiepVandaag.nl Geert Laugs, directeur CIWF Nederland