De neushoornpopulatie is wereldwijd gegroeid tot 27.000, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Dit is nog maar een fractie van de half miljoen neushoorns die ooit op aarde leefden, maar het is positief om te zien dat sommige soorten voor het eerst in tien jaar weer zijn toegenomen.

neushoornpopulatie
Ondanks stropers stijgt neushoornpopulatie naar 27.000 | Foto: publiek domein

Ondanks de tegenwerking door stroperij en en een kleiner leefgebied, wist de populatie van neushoorns toch een aantal procent te stijgen. Dit blijkt uit cijfers van het natuurbeschermingsorgaan IUCN African Rhino Specialist Group.

In de vorige eeuw leefden er ongeveer 500.000 neushoorns in Afrika en Azië, maar hun populaties zijn sindsdien flink gekrompen. Veel neushoornpopulaties zijn sindsdien weer een beetje hersteld, maar dit is maar een kleine hoeveelheid van het vroegere aantal.

Stijging neushoornpopulatie ondanks stroperij

Een goed voorbeeld is het aantal zuidelijke witte neushoorns, waarvan de populatie voor het eerst sinds 2012 is gestegen (15.942 naar 16.803 eind 2021). Daarnaast is de populatie zwarte neushoorns, die voorkomen in oostelijk en zuidelijk Afrika, vorig jaar met bijna 5 procent gestegen (6.195 eind 2021 naar 6.487 eind 2022). Dat laatste is opmerkelijk, aangezien er een stijging is geweest van het aantal zwarte neushoorns dat door stropers is gedood.

Menselijk handelen een grotere bedreiging voor diersoorten
Zwarte neushoorns | Foto: publiek domein CC0

Dr Michael Knight, voorzitter van de IUCN-neushoorngroep kan door deze cijfers eindelijk rustig ademhalen.  “Met dit goede nieuws kunnen we voor het eerst in tien jaar een zucht van verlichting slaken”, zo vertelt hij.

“Het is noodzakelijk om deze positieve ontwikkeling verder te consolideren en erop voort te bouwen en onze waakzaamheid niet te laten verslappen.”

Deze opluchting geldt ook voor Dr. Jo Shaw, de CEO van Save the Rhino International:

“Het is geruststellend om te zien dat langetermijninvesteringen in gezamenlijke beschermings acties resulteren in een toename van het aantal witte, zwarte en grote eenhoornige neushoorns.”

Van die laatste soort is het aantal ongeveer gelijk gebleven op vierduizend.

Niet alle soorten nemen toe

Toch heeft Dr. Jo Shaw wel een kanttekening bij dit goede nieuws, want de stijging gaat niet op voor alle soorten neushoorns. De Javaanse en Sumatraanse neushoorns blijven ernstig bedreigd. “Vergelijkbare interventies moeten worden uitgebreid om de kritieke situatie waarin Javaanse en Sumatraanse neushoorns verkeren te blijven aanpakken. We blijven ons inzetten voor de toekomst van alle vijf neushoornsoorten”, zegt Dr. Jo Shaw.

De populaties van deze twee soorten neemt nog steeds af en lijken zelfs uit te sterven. De populatie van de Javaanse neushoorn is ongeveer 76, en deze zijn allemaal te vinden in Ujung Kulon nationaal park in Indonesië.

Van de Sumatraanse neushoorns zijn er op papier nog ongeveer 80 over, maar experts denken dat er nog maar 34 over zijn. Zij leven vaak in kleine stukjes bos waar het bijna onmogelijk voor ze is om elkaar te vinden en zich voort te planten.

Bron:

©AnimalsToday.nl Kasper Wienk