Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP) heeft een brief gestuurd naar Sharon Dijksma waarin zij opnieuw aandringt op de invoering van een registratieplicht voor katten. Daarmee wordt de staatssecretaris gevraagd een eerder genomen besluit te heroverwegen.

registratieplicht
Zwerfkatten | Foto: Pixabay

Op 22 januari 2013 liet Dijksma de Tweede Kamer weten dat zij niet kiest voor een chipverplichting voor katten. De Partij voor de Dieren had daar in november 2012 om gevraagd. Ook andere partijen, waaronder de Dierenbescherming, dringen nog steeds aan op een chip- en registratieplicht voor katten.

Volgens de staatssecretaris is een registratieplicht niet nodig omdat er bij katten veel minder dan bij honden sprake is van malafide handel. Verder zou zwaartepunt van het kattenoverschot liggen bij de grote aantallen zwerfkatten zonder eigenaar en hier zou een chip- en registratieplicht onvoldoende invloed op hebben. En tenslotte wijst Dijksma op de administratieve en financiële gevolgen van de chipplicht.

Inzicht
Stray-AFP maakt in de brief aan Dijksma duidelijk dat deze redenatie niet klopt. De kosten van het chippen zouden kleine ongeregistreerde fokkers ontmoedigen, waardoor er minder nestjes komen. Verder zal een registratieplicht beter inzicht geven in de werkelijke aantallen zwerfkatten in Nederland. Nu lopen de schattingen daarover uiteen. Ook wijst Stray-AFP op de hoge kosten die de zwerfopvang voor asielen met zich meebrengt. Het is vaak niet duidelijk of het daarbij om een weggelopen huiskat gaat of een zwerver. Met een chipplicht kunnen de eigenaren opgespoord worden en de kosten verhaald. En na verloop van tijd ontstaat vanzelf inzicht in de werkelijke zwerfkattenpopulaties, zodat een meer gerichte aanpak mogelijk is.

Her en der in het land zijn al zogeheten TNR-teams van de Dierenbescherming actief om zwerfkatten te vangen (trap), steriliseren of castreren (neuter) en weer vrij te laten (return). Dit wordt gezien als de beste en meest humane methode om de aantallen zwerfkatten terug te dringen, die vaak een rotleven leiden in een poging om hun hoofd  boven water te houden.

Uitgenodigd
Op 7 mei 2015 presenteert Stray-AFP de resultaten van een nieuw onderzoek ‘Zwerfkatten in Nederland’. Dit is een inventarisatie van de zwerfkattenproblematiek en (mogelijke) aanpak daarvan, die samen met Wageningen Universiteit (WUR) is uitgevoerd in 2014. De staatssecretaris is inmiddels uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De oproep van Stray-AFP wordt ondersteund door Stichting VIER VOETERS, het kattengedragsadviesbureau, Stichting Loes voor Dieren, Kattengedragstherapeuten en Stichting Scheldekat. Stray-AFP benadrukt dat ook de PvdD, Dierenbescherming, Dibevo, KNMvD en LICG aandringen op een chip- en registratieplicht voor katten.

Bron: persbericht Stray-AFP ©PiepVandaag Bart van Riel