Op 1 januari j.l. heeft de nog kleine maar groeiende, particulier opgezette community, ‘Elk dier telt’ een online petitie opgestart. De petitie is gericht aan de Tweede Kamer en heeft als doel om de lage straffen voor dierverwaarzlozing en dierenmishandeling, meestal in de vorm van een taakstraf of een voorwaardelijke straf, aan te pakken.

Hondje

Straffen worden te licht bevonden
De straffen, welke meestal worden opgelegd op het moment dat men schuldig wordt bevonden aan dierenmishandeling en/of verwaarlozing, zijn vaak niet in verhouding tot het leed wat het dier wordt aangedaan. Een alternatieve straf in de vorm van een taakstraf, een geldboete en een niet gecontroleerd houdverbod terwijl het dier een levenslang trauma oploopt of het zelfs niet meer na kan ‘vertellen’. De drempel om überhaupt tot deze daden over te gaan is hierdoor laag en de kans op herhaling groot.

Vijf vrijheden
(Huis)dieren zouden er op moeten kunnen vertrouwen dat de mens ze voorzien van goede zorg en ze behandelen met het respect welke ze verdienen. Dit moet op een zodanige wijze gebeuren dat er wordt voldaan aan de vijf vrijheden die ooit door commissie Brambell, waar nog steeds het dierenwelzijn aan wordt getoetst, zijn opgesteld.

Dieren zijn vrij:

  • van dorst, honger en onjuiste voeding
  • van fysiek en fysiologisch ongerief
  • van pijn, verwondingen en ziektes
  • van angst en chronische stress
  • om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Op het moment dat één of meer van de vijf vrijheden in het gedrang komen is het welzijn van een (huis) dier in gevaar. En afhankelijk van welke, en in welke mate, kunnen we spreken van dierenmishandeling en/of verwaarlozing.

Hulp
‘Elk dier telt’ heeft uw hulp nodig om zoveel als mogelijk handtekeningen te verzamelen. De petitie is te tekenen tot en met 31 maart 2013 waarna het zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

TEKEN DE PETITIE!


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.