De Zwarte Ooievaar komt niet veel voor in Nederland. Maar de afgelopen weken zijn er aardig wat meldingen binnengekomen van mensen die de bijzondere vogel op veerschillende plaatsen hebben waargenomen. Augustus is over het algemeen de beste maand om de zwarte ooievaar in Nederland te spotten.

Zwarte Ooievaar
Foto: Tim Strater / Wikimedia Commons

De Zwarte Ooievaar staat erom bekend schuw te zijn, wat vooral komt doordat ze in Europa lange tijd zeldzame broedvogels waren. De dieren broeden afgeelegen in de bossen, maar tegenwoordig worden ze steeds vaker broedend waargenomen in bossen waar recreanten volop gebruik van maken. 

Vogels op trek bewaren dvaak ook afstand, maar in de afgelopen weken zijn de dieren ook van dichtbij waargenomen.  Dergelijk tam gedrag is gevaarlijk voor de vogel: afschot in zuidelijker landen, tijdens de trek, is een wezenlijke oorzaak van sterfte.

Dat Zwarte Ooievaars bij ons in toenemende mate worden gezien, komt door een uitbreiding van het broedgebied – oostelijk van een lijn van de Elbe (Noord-Duitsland) naar Griekenland – in westelijke richting. In aan Nederland grenzende delen van Duitsland (Niedersachsen), in Wallonië (België) en Noordoost-Frankrijk nemen de aantallen toe.

Bron ©PiepVandaag.nl