De Faunabeheereenheid in Limburg ziet het afschieten van verwilderde zwerfkatten in de provincie als ‘reële mogelijkheid’. Reden zou het grote aantal zwerfkatten zijn – hoewel cijfers ontbreken – en beweerd wordt dat de TNR-methode van vangen, steriliseren en weer uitzetten onvoldoende zou helpen. De zwerfkatten worden verantwoordelijk gehouden voor het verdwijnen van een aantal beschermde diersoorten.

Limburg
Limburg overweegt het afschieten van zwerfkatten | Foto: publiek miauw

Voor het eerste kwartaal van 2019 wordt gewerkt aan nieuwe faunabeheerplannen voor onder andere verwilderde dieren. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel zwerfkatten er precies zijn in Limburg, maar waarschijnlijk gaat het om duizenden. De landelijke schatting varieert van 136.000 tot maar liefst 1,2 miljoen.

Zwerfkatten als bliksemafleider?

Volgens Drs. Alfred Melissen, Ambtelijk Secretaris van de Faunabeheereenheid Limburg, vormt de toenemende populatie verwilderde katten een bedreiging voor verschillende dieren. Vooral de beschermde muurhagedis, die veel voorkomt op de stadswallen van Maastricht, is sterk in aantallen verminderd. Ook de eikelmuis, de hazelmuis, de Korenwolf (die in Limburg beschermd is) en weidevogels worden volgens de Faunabeheereenheid in hun voortbestaan bedreigd door het groeiende aantal wilde zwerfkatten.

Dat zwerfkatten ook aan het werk gezet kunnen worden om muizen en ratten te vangen wordt voor het gemak nooit genoemd. Katten krijgen vooral de schuld van het verdwijnen van soorten, terwijl dat al decennialang veroorzaakt wordt door het verdwijnen van leefgebieden door verstedelijking, industrie en monotone landbouw of grasmatten voor melkvee. De kat wordt regelmatig gebruikt als bliksemafleider voor dat alles.

Limburg
Katten kunnen helpen om muizenplagen te voorkomen | Foto: publiek domein

Diervriendelijk zwerfkattenbeheer

Iedere provincie besluit onafhankelijk wat het beleid is aldaar met betrekking tot het beheer van de zwerfkattenpopulatie. De Dierenbescherming heeft met een aantal Limburgse gemeenten een samenwerkingsovereenkomst voor het toepassen van de TNR-methode, oftewel: vangen (Trap), neutraliseren (Neuter) en terugplaatsen (Release). Dit is de meest diervriendelijke vorm van zwerfkattenbeleid.

Volgens de Dierenbescherming is deze methode niet alleen de meest diervriendelijke, maar ook de enige methode die effectief is in het terugdringen van het aantal zwerfkatten:

“Wegvangen of doden van de katten wordt door sommigen gezien als de enige oplossing. Onzin; deze aanpak is niet alleen dieronvriendelijk, het is ook niet effectief. Dit komt door het biologisch principe dat opengevallen leefgebieden onmiddellijk door andere dieren worden opgevuld. Je schiet er dus niets mee op en de problemen blijven zich herhalen.”

Limburg
Het doden van zwerfkatten heeft geen zin  | Foto: publiek domein

Verwilderde dieren

Melissen geeft aan dat in het nieuwe Faunabeheerplan een speciaal hoofdstuk over het beheer van ‘verwilderde dieren’ komt waar de zwerfkat onder zal vallen. Hij geeft aan dat afschot niet de enige optie is die overwogen wordt; ook de TNR-methode blijft een mogelijkheid. Het advies van de provincie zal volgen na een inventarisatie van alle beschikbare gegevens.

Limburg overweegt over te gaan op afschot van verwilderde katten omdat beweerd wordt dat de methode van vangen, neutraliseren en terugplaatsen niet effectief zou zijn. Het zou niet de eerste provincie zijn waar katten legaal mogen worden afgeschoten; in Friesland en Utrecht zijn de afgelopen jaren al meer dan duizend katten gedood.

  • Lees ook:

#GNvdD: Straatkatten New York mogen muizen vangen

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Rianne Kingma