Geboortebeperking (waaronder castratie) is de enige diervriendelijke en doeltreffende manier om de (zwerf-)kattenproblematiek aan te pakken. Dat stelt de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De asielen zitten overvol en talloze dieren leiden een zwervend bestaan. Alleen door zowel zwerfkatten als katten van particulieren en fokkers te castreren, kan het aantal kansarme katten in Nederland effectief worden teruggebracht.

Katten castratie
Foto: Ferran. via Compfight cc

Jagen op katten
Jaarlijks komen meer dan 100.000 afstands- en zwerfdieren in het asiel terecht en het aantal zwerfkatten blijft maar groeien. Asielen puilen daardoor uit, de dieren op straat zijn ziek en mensen ervaren overlast als zwerfkatten op zoek gaan naar eten of midden in de nacht liefdesliederen zingen. Daarnaast zouden katten de natuur schaden, bijvoorbeeld door kleine zoogdieren en vogeltjes te doden. Tot op heden mag deze vermeende overlast bestreden worden door zwerfkatten af te schieten. Hier komt gelukkig een einde aan: op 7 november 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan met het verzoek de jacht op katten niet langer toe te staan. Andere methodes om het zwerfkattenoverschot aan te pakken, worden momenteel onderzocht door het ministerie van Economische Zaken.

Oplossing bij gemeenten
Begin maart kondigde staatssecretaris Dijksma aan in overleg te treden met gemeenten over de aanpak van de kattenproblematiek. Aanleiding voor de Sophia-Vereeniging om een brief te schrijven naar de Tweede Kamer. “Gemeenten kunnen bijdragen aan de aanpak van het zwerfkattenprobleem door de beproefde Trap, Neuter and Return-methode (TNR) toe te (laten) passen”, zegt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. “Het vangen, castreren en terugplaatsen van zwerfkatten in hun oude omgeving is de meest diervriendelijke en effectieve manier om het overschot aan katten terug te brengen.”

Kattenoverschot
“TNR lost het probleem echter niet geheel op”, aldus Van Horck.

“Er leven te veel katten in Nederland die geen goed leven hebben. Tegelijkertijd worden er jaarlijks tienduizenden katjes geboren. Daarom moet er ook aan de aanbodzijde iets veranderen om de kattenproblematiek effectief aan te pakken. Veel poezen raken per ongeluk zwanger of katteneigenaren kiezen bewust voor een nestje. Voor die aandoenlijke kittens is natuurlijk snel een baasje gevonden. Men staat er echter niet bij stil dat deze katjes de kans op een goed thuis voor de talloze asielkatten enorm verkleinen. Ook hier is geboortebeperking de enige doeltreffende methode om de aanwas van katten te stoppen en asielkatten een kans te geven.”

Verplichte castratie
Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan België, zo vindt de Sophia-Vereeniging. Om het kattenoverschot op straat en in asielen terug te dringen, wordt het daar per 1 september van dit jaar verplicht om katten te castreren en te registeren voordat ze worden verkocht of weggegeven. De maatregel geldt voor zowel particulieren als professionele fokkers. In Belgische opvangcentra en asielen geldt die verplichting al sinds 2012. “Wij pleiten ervoor om soortgelijke maatregelen ook in Nederland in te voeren”, vertelt Van Horck. “Zo worden katteneigenaren en -fokkers tot verantwoordelijkheid gedwongen. Samen met een adequaat TNR-beleid leidt dat tot een afname van het grote aantal kansloze katten in Nederland en wordt de overlast beperkt.”

Persbericht Koningin Sophia-Vereeniging