Natuurbeschermingsorganisatie Sea Shepherd steunt Mexico in de uitbreiding van het beschermde zeereservaat die het enige habitat vormt van de Californische bruinvis. De soort staat onder grote bedreiging van uitsterving.

Californische bruinvis
Sea Shepherd en Mexico gaan Californische bruinvis beschermen | Foto: Alfokrads, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

De Californische bruinvis (ook bekend als vaquita) is het zeldzaamste zeezoogdier ter wereld en komt alleen in Mexico voor in de Golf van California, ook wel de Zee van Cortés genoemd. Deze wateren maken als natuurreservaat deel uit van UNESCO Werelderfgoed. De zeldzame bruinvis staat door het toedoen van de mens op het punt van uitsterving. Kieuwnetten uit de illegale visserij vormen hun grootste vijand. Zeer regelmatig raken bruinvissen verstrikt in deze netten en sterven dan een gruwelijke dood door verdrinking. Momenteel wordt het aantal van de Californische bruinvissen geschat op slechts 10 individuen. In gevangenschap kunnen zij zich niet voortplanten. Om uitsterving tegen te gaan, heeft Sea Shepherd een overeenkomst gesloten met Mexico om het beschermde gebied van de bruinvissoort uit te breiden.

Californische bruinvis
Bericht op X (voorheen Twitter) over bescherming van Californische bruinvis door Sea Shepherd

Zinkblokken

Ter bestrijding van de illegaal uitgegooide kieuwnetten, heeft de Mexicaanse marine vorig jaar zware betonblokken met grote haken in zee laten zinken. Op deze manier worden de netten kapotgetrokken. Het idee hierachter is dat het zeegebied een ´no tolerance zone´ zou zijn en tevens minder aantrekkelijk voor illegale. Ondanks de maatregelen en de vele patrouilles, zijn er toch nog illegale vissers actief. De zone is met name geliefd vanwege het voorkomen van de zwemblaas, een vissoort die in China als delicatesse wordt beschouwd en waaraan een hoog prijskaartje hangt.

Veiligheidszone Californische bruinvis

De no tolerance zone´’had een laatste toevluchtsoord van de Californische bruinvis moeten vormen. Maar uit de laatste 16 waarnemingen van Sea Shepherd blijkt de soort aan de rand van het gebied of zelfs net daarbuiten te zwemmen. Kortom, het is dus cruciaal om deze zone uit te breiden door middel van het plaatsen van zinkblokken buiten het huidige beschermde gebied. De Mexicaanse marine gaat daarom om de tafel zitten met de lokale vissersgemeenschap in het pittoreske vissersdorpje San Felipe.

Mexicaanse marine wil met betonblokken de vaquita helpen

Weerstand

De vissersgemeenschap vreest voor nieuwe loze beloftes. In het verleden had de regering toezeggingen gedaan over compensatiebetalingen. Maar de vissers zeggen nooit enige vergoeding te hebben ontvangen. Eveneens stellen zij dat de regering nooit alternatieve visuitrusting heeft aangeboden om op een milieuvriendelijkere manier de visserij voort te zetten.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools