Red een Legkip roept iedereen die van dieren houdt op om met Pasen aan het lot van de industriekippen te denken. In plaats van een ontbijt met eieren of een eierenzoektocht zou Pasen een veel mooiere betekenis kunnen krijgen, wanneer iedereen die een tuin heeft en empathie heeft met het lot van dieren, een paar legkippen van de slacht redden, om hen zo eindelijk het leven te geven waar zij recht op hebben. Lekker scharrelen, een stofbad nemen en zonnen in een ruime ren of tuin is voldoende om echt als kip te kunnen leven. Red een Legkip heeft 5 opvangen in het land. In de opvangen kunnen de van de slacht geredde legkippen eerst aansterken alvorens ze geadopteerd worden.

Kippen intelligenter dan hond en kat
Onderzoeken hebben aangetoond dat kippen net zo intelligent zijn als de meeste apen en op sommige vlakken intelligenter dan katten en honden. Kippen kunnen meer dan 100 individuen herkennen en onthouden, waaronder ook mensen. Zij herkennen hun soortgenoten aan de gelaatstrekken en aan het verenpak, precies zoals wij mensen andere individuen herkennen. Kippen kunnen goed leren, zijn in staat om complexe problemen op te lossen, oorzaak en gevolg te begrijpen, kennis door te geven en zelfbeheersing te tonen. Ze kunnen bijvoorbeeld een directe beloning afwijzen in ruil voor een grotere beloning die later komt. Wanneer een object van hen wordt weggenomen en verborgen wordt zijn kippen in staat om te begrijpen dat het voorwerp nog steeds bestaat. Niet veel dieren hebben deze intelligentie, en zelfs jonge mensenkinderen beschikken niet over dit denkvermogen. Er is ontdekt dat kippen meer dan 30 verschillende ‘geluiden’ kunnen maken. Kippen kunnen dus communiceren met elkaar. Zij hebben een specifiek geluid voor gevaar en dat geluid heeft zelfs 3 toonaarden om aan te duiden of het gevaar op het land dreigt of in de lucht en om te vertellen dat het om een roofdier gaat. Ook kunnen kippen zich zorgen maken over de toekomst en is uit onderzoek gebleken dat kippen in staat zijn om empathie te ervaren. Maar bovenal zijn kippen hele leuke dieren die allemaal een eigen persoonlijkheid hebben en het niet verdienen om zo vreselijk te lijden in de industrie voor onze lekkere trek en economische belangen.

Een zieke industrie en de herkomst van paaseieren
Kippen zijn in de bio-industrie de meest mishandelde dieren. Zo wordt er iedere seconde in ons land voor het produceren van legkippen een kuikenhaantje vergast of versnipperd. 44, 5 miljoen legkippen, waaronder tot 2021 nog altijd 1,7 miljoen kippen in kooien, leven in ons land onder erbarmelijke omstandigheden. Zij kunnen zich letterlijk niet als kip gedragen, zitten massaal opeengepakt opgesloten, het merendeel komt nooit buiten, kan niet lekker scharrelen, laat staan een zandbad of een zonnebad nemen. Doordat deze industriekippen zich niet natuurlijk kunnen gedragen en zich niet voor elkaar kunnen verschuilen pikken zij zichzelf en elkaar kaal. 500 miljoen vleeskuikens worden jaarlijks in zes weken tijd zo snel vetgemest dat ze ziek er door zijn en ernstig lijden. De zeven en half miljoen ouderdieren van de vleeskuikens lijden 17 maanden lang honger en dorst. Dit alles vindt plaats achter gesloten deuren.

Omdat ieder gered kippenleven er één is…
Red een Legkip is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en druppels op de gloeiende plaat. Desondanks betekent ieder gered kippenleven er één en laat Red een Legkip door dit initiatief ook zien hoe verschrikkelijk deze dieren in de industrie te lijden hebben gehad. Door het redden van deze dieren opent Red een Legkip een stukje van de gesloten deuren van de kippenindustrie en komt het voor de consument dichterbij door deze dieren een nieuw leven te gunnen. Met industrie bedoelt Red een Legkip de hele sector waarin de kippen in grote getale gehuisvest worden, veel moeten produceren in korte tijd en als dank daarvoor ruw worden gevangen, vervoerd en gruwelijk geslacht. Dit geldt zowel voor kooikippen, scharrelkippen, vrije-uitloopkippen als de biologische kippen. Uit ervaring moet Red een Legkip helaas constateren dat een deel van de vrije-uitloopkippen en de biologische kippen niet eens buiten komen omdat ze in te grote getale gehouden worden en de omgeving buiten niet kipvriendelijk gemaakt is.

De legkippen die Red een Legkip van de slacht red zijn pas rond de 17 maanden oud wanneer ze als dank voor het vele eieren leggen ruw richting slachthuis getransporteerd worden om daar op gruwelijke wijze gedood te worden. Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze vaak angstig, gedeeltelijk kaal en rafelig en zijn hun kammen en lellen zichtbaar bleek door het gebrek aan zonlicht. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag waardoor ze kaal werden. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe zij eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren. Onder het keuzemenu ‘Kippen die nu gelukkig zijn’ op de website www.redeenlegkip.nl vertellen adoptanten enthousiast over deze ervaringen.