Er moet wetgeving komen die een einde maakt aan de onverdoofde slacht van vissen. Vanaf vandaag waarschuwt Wakker Dier met een radiocampagne voor het leed achter de onverdoofde slacht van vissen. Ook wordt opgeroepen een bericht te sturen naar het ministerie van LNV, om de minister aan te sporen tot actie.

.
Betrokken burgers kunnen via de website van Wakker Dier een sms-bericht versturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vervolgens gaat bij het ministerie een mobiele telefoon af. Met roodgloeiende telefoons wil Wakker Dier het vissenleed hoog op de agenda van de minister zetten.

Noodkreet

De noodkreet die per SMS bij het ministerie wordt afgeleverd luidt:

“Hoi minister, dit is een noodkreet! Voor de miljoenen vissen die jaarlijks onverdoofd worden geslacht. Zij kunnen niet gillen om hulp. Maar ik wel. Stop deze praktijken! Groet, [naam afzender].”

.Vissen worden in Nederland in de regel zonder verdoving gedood. Zij stikken langzaam op het droge, of worden bij bewustzijn opengesneden om te worden ontdaan van hun ingewanden. Deze pijnlijke doodsstrijd kan tot wel vier uur duren. Collin Molenaar van Wakker Dier:

“Deze barbaarse praktijken moeten zo snel mogelijk stoppen.”

Onverantwoord

Voor veel vissoorten is al onderzocht welke verdovingsmethoden effectief werken. De kweekvissector beloofde in 2008 alle paling, meerval en tilapia te verdoven voor de slacht, maar is deze belofte niet nagekomen. Ook het ministerie van LNV erkent dat het leed van vissen groot is. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen van Wakker Dier hebben voorgaande ministers Dijksma en Schouten bijna niets gedaan om het toepassen van een verdoving naar de praktijk te brengen.
.

Horrorpraktijken op Franse en Britse vissersschepen (video)

.
Alleen voor gekweekte paling geldt momenteel een wettelijke verplichting om het dier te verdoven. Wakker Dier wil dat deze regel voor álle vissen geldt, gekweekt en uit zee gevangen. Molenaar:

“Elk jaar dat ministers treuzelen veroorzaakt een onverantwoorde hoeveelheid vissenleed.”

Bronnen: