Comité Dierennoodhulp en stichting Rechten voor al wat leeft hebben een rouwadvertentie in de Volkskrant van vandaag geplaatst voor de door het Openbaar Ministerie om het leven gebrachte hond Milou. De dierenorganisaties wilden eigenlijk dat de rouwadvertentie op de familieberichtenpagina geplaatst zou worden, maar zowel de Volkskrant als andere kranten weigerden dit. Beide dierenorganisaties hebben gisteren ook over het doden van hond Milou aangifte gedaan tegen de Staat der Nederlanden, ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie.

Milou
Milou | Foto: Comité Dierennoodhulp

Milou is als voorwerp, tégen het verbod van de rechter in, in opdracht van het Openbaar Minsterie om het leven gebracht. Zo werd een lieve bange 8 jaar oude hond die enorm veel pech in haar leven heeft gehad, o.a. omdat zij slachtoffer werd van de ziekte van haar baasje, als een voorwerp door het OM vernietigd. Het Openbaar Ministerie heeft daarmee ook bewust artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren overtreden en ook is de intrinsieke waarde van Milou niet erkend. De dierenorganisaties en de ouders van de eigenaar van Milou zijn verbijsterd, het geloof in de rechtsstaat heeft een flinke klap gekregen.

Een dier is geen voorwerp dat zomaar vernietigd mag worden door een officier van justitie die even eigen rechter gaat spelen. En zeker niet als de rechter heeft beslist dat doden verboden is omdat Milou trainbaar was. Milou was veel meer dan een voorwerp en verdiende een kans. Die is haar nu moedwillig op een misdadige wijze door het Openbaar Ministerie ontnomen.

Foto: Comité Dierennoodhulp

Korte geschiedenis Milou
Milou is in 2012 toen zij ruim twee jaar oud was, uit het asiel gehaald door haar eigenaar. Milou en haar eigenaar hadden een hechte band. Milou was een sociale hond zowel naar mensen toe als naar katten en honden. In 2016 werd haar baasje psychisch ziek en kreeg hij last van psychoses. Door zijn ziekte verwaarloosde hij Milou en raakte zij getraumatiseerd en liep vaak weg vanwege de spanningen thuis. In dat jaar zijn er een paar lichte bijtincidenten met een andere hond geweest (waar niet duidelijk van was of Milou de dader was of een andere hond) en uiteindelijk is zij op 20 februari 2017 in de opslag beland, omdat zij voor de zoveelste keer los op straat liep.

In de opslag was Milou bang en voelde zij zich niet veilig. Daar dreigde zij op afgerekend te worden, maar gelukkig oordeelde de rechter op 31 augustus 2017 anders: Milou was trainbaar en moest de kans op training krijgen en mocht niet gedood worden. Milou kon gratis interne training krijgen bij Stichting Hond in Nood, en drie gedragstrainers wilden daarna helpen met het begeleiden in training van Milou samen met haar nieuwe baas. Er was zelfs een aanbod voor adoptie van een alom gerespecteerde en betrouwbare dierenvriend die voor Milou wilde zorgen in zijn huis met omheinde tuin en haar altijd aangelijnd uit wilde laten. De rechter adviseerde dan ook aan het Openbaar Ministerie om op dat aanbod in te gaan. Maar het OM wilde enkel in hoger beroep tegen de uitspraak: Milou moest persé dood.

Op 10 januari 2018 vond een comparitie na aanbrengen plaats, een zitting waar advocaat, ouders van eigenaar, rechter en vertegenwoordiger van het OM aanwezig waren. Tijdens deze zitting bleek dat het OM hond Milou alleen maar dood wilde hebben en zich erop beriep dat eigenaar en ouders niet langer belanghebbenden meer waren, omdat ondertussen bij de behandeling van de strafzaak tegen de eigenaar zijn hond verbeurd was verklaard. Het OM stelde tijdens deze zitting dat zij met een inbeslaggenomen goed dat verbeurd verklaard is mag doen wat zij wil.

Omdat de eigenaar en zijn ouders niets meer konden doen, is door de advocaat Stichting Comité Dierennoodhulp als belanghebbende aangewezen om voor Milou op te komen. Het OM berichtte als reactie daarop een week uitstel te willen om te reageren. Die week hebben ze gebruikt om Milou te laten doden. De landsadvocaat heeft na het doden van Milou laten weten dat Milou gedood is omdat zij in de opslag een andere hond gebeten zou hebben… De dierenorganisaties geloven dat niet omdat zij al vaker deze smoes van het OM moesten aanhoren. De mensen die met Milou in de opslag omgingen weten niets hierover. Bovendien, de opslaghouder is er verantwoordelijk voor om te zorgen dat honden elkaar niet kunnen bijten

Het besluit nemen Milou te doden zonder haar de kans op training te geven en zonder een onafhankelijke gedragsdeskundige te raadplegen, is bewust het verbod op euthanaseren van de rechter negeren. Daarnaast is het volkomen harteloos en gewetenloos. Niet alleen naar Milou toe, die zoveel beter had verdiend, maar ook naar de mensen toe die voor Milou opkwamen, die haar gekend hebben als een lieve hond, en die zo graag een beter leven voor haar gewild hadden.

Persbericht Comité Dierennoodhulp