Vanwege een vreselijk bijtincident werden een half jaar geleden zes honden in beslag genomen, waaronder Angel en Hope. Uit testen bij Martin Gaus bleek het gedrag van Angel en Hope corrigeerbaar en Gaus concludeerde dat ze goed trainbaar waren. Toch besloot de Officier van Justitie de twee honden ter dood te veroordelen, ondanks de inzet van Comité Dierennoodhulp.

Angel en Hope
Angel en Hope |© Comité Dierennoodhulp

Angel en Hope waren pas negen en zeven maanden oud toen zij een half jaar geleden in opslag Dierenopvangcentrum Amsterdam belandden. De aanleiding hiervoor was een afschuwelijk bijtincident, waar de hele roedel van zes honden waar zij deel van uitmaakten, bij betrokken was. Door groepsdrift veranderde een labrador van soortgenoot in prooi en werd gedood.

Comité Dierennoodhulp vertelt dat alle zes honden na een maand getest werden door een deskundige van de Universiteit Utrecht. De jonge honden Angel en Hope konden beide slecht tegen het opgesloten zitten in een hok in de opslag, waardoor zij negatief uit de test kwamen en een euthanasieadvies kregen. Drie van de andere honden kwamen wel goed uit de test en mochten wel herplaatst worden. Eén hond werd in de opslag geëuthanaseerd wegens ziekte. De opslaghouder had echter goed contact met Hope en Angel en achtte beide honden herplaatsbaar als zij getraind zouden worden. De Officier van Justitie gaf toestemming om Hope en Angel over te laten brengen naar Martin Gaus, voor een herstelperiode en training van een maand (op kosten van Gaus en Comité Dierennoodhulp) om daarna opnieuw de test te doen.

Beide honden bleken al gauw bij Gaus aardige en sociale honden te zijn die geen gevaar vormden voor kinderen en andere honden. Zij waren trainbaar en hun gedrag was corrigeerbaar. Ook kwamen ze glansrijk door dezelfde test toen die bij Gaus voor een tweede keer werd gedaan. Gaus leverde dit zowel schriftelijk als op videobeeldmateriaal aan en hield een pleidooi in de rechtbank voor beide honden. Volgens het Besluit Houders van Dieren, artikel 1.10 mag een hond alleen om gedrag worden dood gemaakt als dit niet te corrigeren valt middels training. Bij Gaus was overduidelijk gebleken dat de honden goed trainbaar waren en geen gevaar vormden.

Ondanks zijn eerdere medewerking aan de herstelperiode van de honden, trok de Officier van Justitie zich echter niets aan van het advies van Martin Gaus en besloot dat Angel en Hope gedood moesten worden. Hoewel Comité Dierennoodhulp donderdag 11 juni nog een gesprek had met de Officier, zijn beide honden in het Dierenopvangcentrum Amsterdam diezelfde ochtend geëuthanaseerd. Comité Dierennoodhulp is van mening dat de Officier van Justitie zich niet heeft gehouden aan artikel 1.10 van het Besluit Houders van Dieren, en dat Angel en Hope onterecht zijn gedood.

“Het maakt ons ook heel erg boos dat opslaghouders zoals Dierenopvangcentrum Amsterdam zo’n bevel gewoon uitvoeren en al jarenlang meewerken aan een fout, onrechtvaardig, en voor dieren misdadig systeem, waardoor honden onterecht afgemaakt worden. En ook op tester Matthijs Schilder van de Universiteit Utrecht zijn wij heel erg boos. Tientallen honden zijn door de negatieve omstandigheden waaronder hij de test afneemt de afgelopen jaren onterecht afgemaakt, door zijn niet kloppende euthanasieadviezen. Ook nu een hond altijd kans op training zou moeten krijgen, krijgt zo’n hond een euthanasieadvies van hem zonder deze kans. Het is genoeg nu. Er zijn te veel honden onterecht afgemaakt. Voor Angel en Hope is het te laat, maar we laten het hier niet bij zitten.”

Comité Dierennoodhulp zette deze petitie op toen de mogelijkheid nog bestond Angel en Hope te redden. Nu staat de petitie volgens het comité, symbool als protest tegen het foute beleid. Vind je ook dat honden waarvan het gedrag gecorrigeerd kan worden meer kansen moeten krijgen, teken dan de petitie hier.

Bron: Comité Dierennoodhulp/Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden / St. Rechten voor al wat leeft ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.