Ook in hoger beroep wordt de traditie van de haan van Kallemooi op Schiermonnikoog geen strobreed in de weg gelegd. De Raad van State bepaalde dat het hoger beroep van Comité Dierennoodhulp voor de haan ongegrond is. Sandra van de Werd van het comité  vindt de uitspraak onbegrijpelijk en constateert dat wetgeving buitenspel wordt gezet.

Raad van State laat haan van Kallemooi vallen
Raad van State laat haan van Kallemooi vallen | Foto (illustratief): publiek domein

Ieder jaar met Pinksteren meent de traditie op Schiermonnikoog een haan aan een mast te moeten ophangen, in een dichte mand op 18 meter hoogte. Op verschillende manieren wordt hiermee de Wet dieren overtreden en het Besluit houders van dieren.
.

Kallemooi is aanstaande, de haan moet weer in de mand

.
Het jaarlijks terugkerende fenomeen op het Waddeneiland doet steeds meer stof opwaaien, omdat het kiezen voor de haan gelijkgesteld wordt met het afwijzen van tradities. Er kan volgens dierenvrienden echter genoeg leuke en creatieve invulling gegeven worden aan het thema ‘haan’, zonder dat hij er fysiek bij betrokken wordt. Het op deze wijze misbruiken van dieren is niet meer van deze tijd. Maar zelfs met de wet in de hand is de haan zijn recht ontnomen:
.

‘Traditie haan van Kallemooi geen dierenmishandeling’

Als een baksteen

In maart besloot de rechtbank van Groningen al dat er geen sprake zou zijn van dierenmishandeling en in hoger beroep liet de Raad van State de haan van Kallemooi opnieuw vallen als een baksteen.

 

“Gelet op de beperkte reikwijdte van het begrip “openbare orde” hebben die belangen onvoldoende relatie met de openbare orde. Ook zijn die belangen niet zo nauw verweven met de belangen die artikel 2:14 van de APV beoogt te beschermen dat de burgemeester reeds daarom gehouden was die belangen bij de beoordeling van de aanvraag om een evenementenvergunning mee te wegen. Eventuele aantasting van het dierenwelzijn, kan daarom niet tot het weigeren van de vergunning leiden.”

 

Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp vindt deze uitspraak erg vreemd:

“Het is onbegrijpelijk dat de Raad van State het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, die aangaf dat dierenmishandeling wel een grond zou kunnen zijn om de evenementenvergunning te kunnen weigeren vanwege de openbare orde. We hebben bij de Raad van State met vijf deskundigen aangetoond dat het wel degelijk dierenmishandeling is om een haan drie dagen in een mand op te sluiten en die mand aan een mast te hangen op 18 meter hoogte. Dus had de vergunning geweigerd moeten worden.”

Haan van Kallemooi op geen enkele manier beschermd

De huidige situatie maakt dat geldende wetgeving genegeerd wordt en dieren, al naar gelang de wind waait, wel of niet de bescherming genieten die ze bij wet horen te krijgen. Van de Werd:

“Wij vinden het heel vreemd dat dierenmishandeling volgens de Raad van State niet kan leiden tot het intrekken van de vergunning. Hieruit volgt dus dat een evenementenvergunning niet geweigerd kan worden, ondanks dat er strijdigheid is met hogere wetgeving zoals de Wet dieren. Dieren worden op deze manier op geen enkele manier beschermd vooraf, want er vindt geen enkele toetsing plaats bij evenementen waar dieren gebruikt worden door de RVO of NVWA.”

Dierenmishandeling kan op deze manier structureel blijven plaatsvinden. De NVWA zal hier geen prioriteit aan geven, waardoor de dierenmishandeling voortduurt, aldus Van de Werd:

“Het Comité vindt het onbegrijpelijk dat dieren met de Kerst nog een trap na krijgen van de Raad van State. Dieren zijn voor de zoveelste keer weer vogelvrij verklaard.”

Comité Dierennoodhulp heeft aangekondigd zich nu volledig op de handhaving te gaan richten.
.

  • Lees ook:

Karen’s blog: Kallemooi is in strijd met de wet en moet verboden worden

 

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl