Ondanks de beelden die paardenmishandeling aantonen, sprak de voorzitter van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel  zich uit tegen het dierenwelzijn en de vrijheid van meningsuiting en voor de “eer en reputatie” van grote ondernemingen die de regels inzake dierenwelzijn aan hun laars lappen. GAIA werd veroordeeld tot het verwijderen van de video op zijn website waarin de dierenrechtenorganisatie de ware aard van Renmans toont: een invoerder van Argentijns paardenvlees afkomstig van mishandelde dieren.

paardenmishandeling
Paarden gefokt voor vlees | Foto: Pixabay

De beschikking kwam er naar aanleiding van een dagvaarding van GAIA in kort geding door Renmans, die verklaart slachtoffer te zijn van onjuiste informatie die GAIA op zijn website plaatste inzake het leed dat paarden in Argentinië moeten ondergaan en wiens vlees door Renmans aan de Belgische consument verkocht wordt. Ann De Greef, directeur van GAIA betreurt deze uitspraak:

“ GAIA gaat uiteraard in beroep. Deze uitspraak is onbegrijpelijk in het licht van de, sinds 2009, talloze bijzonder gedetailleerde onderzoeksrapporten en vaststellingen ter plaatse van systematisch en grootschalig paardenleed in Argentinië. Dit gebrek aan transparantie vanwege Renmans, die bevoorraad wordt door slachthuis Lamar, is zeer verontrustend.”

De voorzitter van de rechtbank diende in deze zaak een afweging te maken tussen twee grondrechten. De vrijheid van meningsuiting aan de ene zijde en de eer en reputatie van personen en ondernemingen aan de andere zijde. Ondanks massa’s bewijsmateriaal was de voorzitter van mening dat de informatie niet identificeerbaar en dateerbaar was, waardoor de informatie volgens haar niet verifieerbaar was en bijgevolg een onterechte aantasting veroorzaakte aan de eer en reputatie van Renmans.

De advocaat van GAIA, Anthony Godfroid, is niet te spreken over deze beschikking en verklaart het volgende:

“Ik ben oprecht gechoqueerd door deze beschikking. In een tijd waar de grondrechten langs alle kanten onder druk staan, stel ik mij de vraag of de rechter er geen schepje bovenop doet door GAIA het zwijgen te willen opleggen. Om principiële, ethische en om juridische redenen is het van het grootste belang dat deze beschikking zo snel mogelijk uit de rechtsorde verdwijnt. Temeer, omdat één van de leveranciers van Renmans, het Argentijnse slachthuis Lamar, wel degelijk een horrorhuis voor paarden is.”

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Ann De Greef, directeur van GAIA, voegt hier nog aan toe:

“De voorzitter van de Brusselse Franstalige rechtbank van eerste aanleg vergeet blijkbaar dat Renmans het dierenleed in stand houdt, doordat ze zaken doen met een partner die het dierenwelzijn aan zijn laars lapt. GAIA gaat tegen deze uitspraak in beroep.”

Persbericht GAIA