Een nieuwe internationale richtlijn kan voortaan honderdduizenden proefdierlevens besparen. Animal Rights vindt deze nieuwe richtlijn maar halfslachtig omdat het grootste probleem van dierproeven helemaal niet aangekaart wordt.

dierproeven
Nieuwe richtlijn vermindert dierproeven, maar vervangt ze niet | Foto: Pixabay

Jen Hochmuth van Animal Rights:

“Natuurlijk omarmen we elke stap die het aantal dierproeven vermindert maar hoe voorspellend is een dierproef op een rat of op een konijn voor de gezondheid van een ongeboren kind?”

Wel vermindering van dierproeven maar geen echte vervanging

Voor het eerst in 25 jaar wordt de richtlijn voor het testen van medicijnen op schadelijkheid bij zwangerschap aangepast. Bij de vorige aanpassing waren de eisen aan verplichte dierproeven in Europa, Japan en de Verenigde Staten gelijkgetrokken. De nieuwe aanpassing eist voortaan minder dierproeven voor het testen van de schadelijkheid van medicijnen tijdens de zwangerschap door twee nieuwe maatregels.

Ten eerste moeten bepaalde dierproeven pas later gebeuren. Voorheen gebruikten onderzoekers in die beginfasen per medicijn zo’n 1.500 ratten en 1.000 konijnen om schadelijkheid bij zwangerschap te bepalen. Voortaan mogen bedrijven in plaats daarvan op één diersoort testen in een kleinere proef met zo’n 200 dieren. Deze maatregel kan het aantal dierproeven fors terugschroeven en wereldwijd 300.000 tot 400.000 proefdieren per jaar besparen.

Ten tweede kan voortaan als alternatief voor sommige dierproeven een in vitro-test, zoals testen op kweekcellen voldoende zijn. Wanneer uit deze in vitro-tests blijkt dat de stof inderdaad schadelijk is, dan mag zo’n medicijn niet gebruikt worden bij vrouwen die zwanger zijn of willen worden. Maar dit geldt alleen voor stoffen waarvan al bekend is dat ze schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Bij alle andere stoffen, volgen voor de zekerheid alsnog dierproeven.

Volgens Hochmuth draaien de nieuwe maatregelen alleen om het verminderen van dierproeven en niet om het vervangen door alternatieven:

“Wat is het nut van bijkomende alternatieven als al op voorhand geweten is dat een stof schadelijk is tijdens de zwangerschap? Daarmee is de nieuwe maatregel een halfslachtige poging om dierproeven te verminderen door het opheffen van testen die sowieso overbodig zijn.”

Een rattenembryo blijft geen menselijke baby

Het grootste probleem werd volgens Jen Hochmuth helemaal niet aangekaart: “Hoe voorspellend is een dierproef op een rat of op een konijn voor de gezondheid van een ongeboren kind?” Vorig jaar stierven te vroeg geboren baby’s na dodelijk misgelopen medische testen in Nederland. De moeders kregen sildenafil toegediend (een product dat bekendheid verwierf door de pil Viagra) in de hoop de bloedsomloop in de placenta te stimuleren waardoor het kind beter zou groeien. Uit dierproeven op ratten en konijnen bleek het medicijn veilig tijdens de zwangerschap. De dood van 11 te vroeg geboren baby’s zou te wijten zijn geweest aan een longaandoening, die mogelijk gelinkt kan worden aan sildenafil. Robert Molenaar, woordvoerder van Animal Rights:

“Met Animal Rights roepen wij de overheid op om de lijn volledig door te trekken, zodat het niet meer verplicht is om giftige stoffen te testen op dieren. Maak gebruik van moderne dierproefvrije technieken en blijf investeren in het doorontwikkelen van deze alternatieven.”

Animal Rights wil af van de wettelijk verplichte dierproef

Terwijl deze ontwikkeling ongetwijfeld een stap vooruit is, draait het strikt genomen alleen om maatregelen om dierproeven te verminderen en niet om ze daadwerkelijk te vervangen. Hoeveel dierenlevens deze nieuwe richtlijn effectief zal besparen is moeilijk te voorspellen, omdat het farmaceutische bedrijven niet verplicht om deze nieuwe maatregels toe te passen.

Veel dierproeven zijn nu nog wettelijk verplicht onder het mom van veiligheidstesten.

Persbericht Animal Rights

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.