Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) wegens misleidende uitingen en onwaarheden op de website van het Dolfinarium en een van de informatieve borden. Hierdoor krijgen bezoekers van de website en het park een vertekend beeld van het in gevangenschap houden van deze dieren.

Opnieuw klachten naar RCC over onwaarheden Dolfinarium
Het is slechts een kwestie van tijd eer het Dolfinarium in Harderwijk de deuren sluit | Foto: AnimalsToday

Bite Back campagnecoördinator Raymond Olivers verwijt het Dolfinarium opnieuw ernstige onwaarheden te verkondigen, waarvoor zowel Bite Back als House of Animals eerder een klacht indienden bij de RCC:

“Door feiten te verdraaien geeft het Dolfinarium een veel te rooskleurig beeld van het houden van dolfijnen in gevangenschap. Dat is directe misleiding van bezoekers.”

Het verdraaien van de feiten tot regelrechte onwaarheden blijkt keer op keer voor te komen, wat aantoont dat het Dolfinarium bewust de leugen opzoekt om het eigen bestaan te blijven rechtvaardigen.
.

RCC: Klacht Bite Back tegen Dolfinarium gegrond

Dolfinarium verkondigt onwaarheden

Het Dolfinarium schrijft op haar website dat er nooit dolfijnen uit de Japanse drijfjachten in Taiji zijn ingevoerd in Europa. Het Dolfinarium heeft echter zelf ook dieren gehad die uit deze extreem wrede drijfjachten afkomstig zijn, maar beweert op haar website:

“Er zijn nooit wilde dolfijnen vanuit de Japanse drijfjachten ingevoerd in Europa. Het Dolfinarium veroordeelt deze drijfjachten scherp en neemt daar afstand van. Dat is de reden waarom wij actief meewerken aan het internationale fokprogramma vanuit de EEP (Endangered species Program).”

Ook in andere Europese landen leven op dit moment nog dieren die daar gevangen zijn. Olivers:

“Door te stellen dat er nooit dergelijke dieren in Europa terecht zijn gekomen, krijgen bezoekers het gevoel dat de Europese dolfinaria veel diervriendelijker zijn dan in werkelijkheid het geval is.”

Het Dolfinarium beweert een actieve bijdrage te leveren aan EAZA Ex Situ Programmes (EEP) voor dolfijnen. EEP zijn gericht op het onderhouden en voortbestaan van gezonde populaties in gevangenschap, vroeger bekend onder de naam European Endangered Species Programme. Het Dolfinarium is echter geen lid van de European Association of Zoos and Aquaria EAZA, een vereiste voor deelname.
.

RCC: Reclame ‘Ontdek, Beleef en Bescherm’ Dolfinarium misleidend

.
Het circus voor zeedieren in Harderwijk zegt verder dat de dieren in het Dolfinarium onder goede omstandigheden leven. Olivers:

“Met bijvoorbeeld het verblijf van de zeeleeuwen voldoet het Dolfinarium op dit moment niet aan de EU-dierentuinrichtlijnen en de richtlijnen van EAAM [European Association of Aquatic Mammals]. Deze dieren hebben een bad dat 1 meter 60 diep is, net iets meer dan de helft van hun lichaamslengte. Zonder meer stellen dat deze dieren in goede omstandigheden leven is aantoonbaar onjuist.”

Opnieuw klachten misleiding

In 2021 werd met succes een klacht ingediend tegen het Dolfinarium door House of Animals en begin 2022 boekte Bite Back succes bij de RCC met een klacht wegens het verkondigen van onwaarheden. De kritiek op het Dolfinarium zwelt ondertussen aan en een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat het Dolfinarium in de huidige vorm zal verdwijnen. Dat geluid is ook steeds vaker hoorbaar in de Tweede Kamer. Dolfinaria zijn gezien de huidige inzichten niet meer goed te praten.

Bron:

Ric O’Barry: De leugen die Dolfinarium heet (interview)

Combi-ticket NS en Dolfinarium stopt 1 oktober

©AnimalsToday