Konijnen en cavia’s worden in Nederland steeds vaker gedood in giftigheidsexperimenten en konijnen worden tevens voor dit doel genetisch gewijzigd. Het aantal konijnen in dierproeven is in 2018 met 41 procent gestegen ten opzichte van 2017. Het aantal cavia’s is met een stijging van 97 procent bijna verdubbeld.

giftigheidsexperimenten
Konijnen en cavia’s steeds vaker gedood in giftigheidsexperimenten | Foto: publiek domein

Uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er in 2018 448.399 dierproeven zijn uitgevoerd, dat is 15,5 procent minder dan in 2017. Maar daar profiteren niet alle dieren van, want werden in 2017 nog 9.764 konijnen ingezet voor experimenten, in 2018 steeg dat tot 13.788 konijnen. In 2017 werden er 5.816 cavia’s gebruikt in dierproeven, maar in 2018 waren dit er 11.443. Jen Hochmuth van dierenrechtenorganisatie Animal Rights:

 

 

 

“Er is brede consensus dat dierproeven onnodig zijn. Daarom is het extra wrang dat van sommige soorten het aantal dieren dat sterft in pijnlijke experimenten alleen maar toeneemt.”

Geen uitfasering maar meer giftigheidsexperimenten

In 2016 was het nog de ambitie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om in 2025 internationaal koploper te zijn op het gebied van proefdiervrije innovaties. In hun advies had het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) onder meer voorzien dat het gebruik van proefdieren ten behoeve van het wettelijk voorgeschreven veiligheidsonderzoek vóór 2025 uit te faseren valt. Dit betreft proeven waarvan de wetgever vereist dat deze worden uitgevoerd alvorens een bepaald product op de markt mag worden verhandeld, zoals medicijnen en vaccins (giftigheidsexperimenten).

Sindsdien heeft NCad de ambitie grotendeels afgezwakt, omdat minister Schouten niet langer koploper proefdiervrije innovaties wil zijn maar voorloper. Het aantal veiligheidstesten of giftigheidsexperimenten is van 67.609 in 2017 naar 70.474 in 2018 met 2.865 dierproeven gestegen. Terwijl in 2017 nog 25,6 procent van alle dierproeven die werden uitgevoerd uit dergelijke giftigheidsexperimenten bestonden, was dat in 2018 29,4 procent. Jen Hochmuth:

“Zonder een duidelijk en strikt proefdierbeleid verwatert elke nog zo veel belovende ambitie. Het is duidelijk dat het voorlopig bij loze beloftes blijft omdat het vervangen van dierproeven geen prioriteit is.”

Konijnen genetisch gewijzigd en uitgemolken

Het aantal genetisch gekweekte konijnen is ook bijna verdubbeld in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren verder stijgen, want de Centrale Commissie Dierproeven heeft namelijk in 2017 een vergunning afgegeven voor een project van het farmabedrijf Pharming om de melk van 1500 genetisch gewijzigde konijnen te gebruiken voor een potentieel nieuw medicijn. Vrouwelijke dieren worden meerdere keren per jaar zwanger gemaakt en na de bevalling worden de dieren dagelijks gemolken op een speciaal ontwikkelde melkstellage totdat ze na gemiddeld 2 jaar uitgemolken zijn en afgemaakt worden. Hochmuth:

“Als we werken met menselijk materiaal kunnen we meteen de juiste onderzoeksvragen in het ‘systeem’ stellen dat we willen genezen, namelijk de mens. Het feit dat proefdieren eerst genetisch gewijzigd dienen te worden is al een bewijs dat hun voorspellende waarde voor de mens nooit voldoende gaat zijn.”

Petitie ‘Stop de genetische modificatie van dieren’

Animal Rights is een petitie gestart voor een EU verbod op de genetische modificatie van dieren en roept de EU op om de wetgeving te herzien. Jen Hochmuth:

“Gedwongen genetisch modificatie is een schending van de integriteit van het dier en daarmee van zijn of haar basisrechten. Het gaat om het manipuleren van dieren voor menselijke doeleinden wat de intrinsieke waarde van die dieren ontkent alsof ze niets anders zijn dan menselijk eigendom. Daarom pleiten we ook voor de volledige vervanging van dierproeven.”

Bron: