De groei en intensivering van het toerisme, de visserij en het vervoer over zee tussen het Iberisch schiereiland en de Balearen  bedreigt  de dolfijnen in de kustwateren van de Pitusen. Dat meldt de Universiteit van Barcelona na een studie.

Tuimelaar
Foto: Mr. Johnson [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
De tuimelaar is een van de meest voorkomende walvisachtigen in de Middellandse Zee. Maar omdat ze leven in gebieden waar ze constant in aanraking komt met mensen zijn ze onderworpen aan voortdurende conflicten. Zozeer zelfs dat in 2006 de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) verklaarde dat de subpopulatie van deze soort in de Middellandse Zee ‘kwetsbaar’ is. Het aantal tuimelaars nam de afgelopen 60 jaar met 30 procent af. Op dit moment leven er naar schatting 517 dolfijnen van deze soort in de kustwateren van de Pitusen.

Volgens Joan Gonzalvo, een wetenschapper aan de Universiteit van Barcelona  Instituut voor Onderzoek naar biodiversiteit zijn vissers, kustontwikkeling, toerisme en zeevervoer, vooral in de zomer, enkele van de bedreigingen voor de dolfijnen in de Balearen. De hoge mate van verbondenheid met hun habitat maakt dat ze niet erg mobiel zijn. De problemen van  overbevissing en de visindustrie, afbreuk van hun habitat en verstoringen door toeristenboten liggen dagelijks op de loer.

Uit eerdere studies is gebleken dat de visserij jaarlijks 30 tot 60 tuimelaars het leven kost. Vaak omdat de dieren spelen in de buurt van de gevulde netten en daardoor verstrikt kunnen raken. Ook zien de vissers de dieren als concurrenten, en het gebeurt niet zelden dat dolfijnen om die reden gedood worden. Verder is risico vanboten en schepen die botsen metdolfijnen voortdurend aanwezig, evenals geluidsoverlastvanhet maritiem verkeer. Daarvan is bekend dat hetgedrag vandeze zoogdieren negatief beïnvloedt.

En tenslotte is de vervuiling in het gebied ook nog eens hoger dan elders. Gonzalvo:

“De concentraties van organische chloorverbindingen die in deze dolfijnen gevonden worden zijn zeer hoog, meer nog dan in alle andere soorten dolfijnen. De concentraties overschrijden ruim de geaccepteerde limieten voor zoogdieren.”

Om al deze redenen vragen de onderzoekers om dringende maatregelen op het vlak van het beheer van duurzame visserij, het inperken van interactie tussen vissers en dolfijnen, het voorkomen van vervuiling van de zee en het controleren van het toerisme en de daaruit voortvloeiende scheepvaart. Alles wat behoud van de kwetsbare populatie tuimelaars mogelijk maakt, aldus Gonzalvo.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.